Informacija apie pradedamus viešuosius pirkimus

Sukurta 2014.02.05 / Atnaujinta: 2014.02.12 13:16

2014 metai

2014-01-30 Naujienų svetainės anglų kalba, pristatančios Europos Sąjungos aktualijas, lietuviškame naujienų portale sukūrimo, naujienų rengimo ir talpinimo, techninės priežiūros ir kitų susijusių paslaugų viešasis pirkimas (256.1 kb)
2014-01-23 Lietuvos pirmininkavimo Europos Sąjungos Tarybai poveikio vertinimo paslaugų viešasis pirkimas (256.9 kb)

2013 metai

2013-12-17 Konsulinių pareigūnų, atliekančių notarinius veiksmus, privalomojo civilinės atsakomybės draudimo paslaugų viešasis pirkimas (255.4 kb)
2013-12-04 Transporto (taksi) paslaugų viešasis pirkimas (258.4 kb)
2013-12-03 Transporto priemonių techninės priežiūros ir remonto paslaugų viešasis pirkimas (260.4 kb)
2013-11-20 Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijoje naudojamų informacinių sistemų/programų vystymo, techninės priežiūros, konsultavimo ir naudotojų apmokymo paslaugų viešasis pirkimas (260.3 kb)
2013-11-19 Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijos renginių organizavimo ir aptarnavimo paslaugų viešasis pirkimas (253.4 kb)
2013-10-10 Mobilių pirštų anspaudų skaitytuvų įrenginių viešasis pirkimas (252.5 kb)
2013-10-07 Lietuvos Respublikos diplomatų ir Lietuvos Respublikos specialiosiose misijose pagal darbo sutartis dirbančių darbuotojų gyvybės rizikos draudimo paslaugų viešasis pirkimas (255.8 kb)
2013-09-27 Krovininio automobilio nuomos viešasis pirkimas (255.3 kb)
2013-09-18 Judriojo ryšio, susijusių paslaugų ir įrangos viešasis pirkimas (255.2 kb)
2013-09-18 Leidinio, skirto Lietuvos vystomojo bendradarbiavimo dešimtmečiui paminėti, maketavimo ir leidybos paslaugų viešasis pirkimas (255.1 kb)
2013-08-29 Anglų ir prancūzų kalbų mokymo paslaugų viešasis pirkimas (254.0 kb)
2013-07-29 Duomenų saugyklos su priedais ir SAN komutatorių viešasis pirkimas (253.8 kb)
2013-07-12 Judriojo ryšio, susijusių paslaugų ir įrangos viešasis pirkimas (256.6 kb)
2013-07-04 Diplomatinio pašto gabenimo paslaugų viešasis pirkimas (256.2 kb)
2013-06-28 Krovininio automobilio nuomos viešasis pirkimas (252.6 kb)
2013-06-12 Lengvojo automobilio viešasis pirkimas (254.0 kb)
2013-05-28 Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijos interneto svetainės ir šablono Lietuvos Respublikos diplomatinių atstovybių užsienio valstybėse, Lietuvos Respublikos atstovybių prie tarptautinių organizacijų, konsulinių įstaigų ir specialiųjų misijų interneto svetainėms sukūrimo, priežiūros ir vystymo paslaugų viešasis pirkimas (256.3 kb)
2013-05-15 Diskų lentynos viešasis pirkimas (255.2 kb)
2013-05-15 Naujienų agentūrų informacinių paslaugų viešasis pirkimas (255.5 kb)
2013-05-09 Vertybinių reklamos filmukų apie Lietuvos Pirmininkavimą Europos Sąjungos Tarybai gamybos ir transliavimo paslaugų viešasis pirkimas (256.9 kb)
2013-04-15 Straipsnių apie Lietuvos narystę Europos Sąjungoje rengimo ir publikavimo regioninėse žiniasklaidos priemonėse paslaugų viešasis pirkimas (256.0 kb)
2013-04-10 Filmavimo paslaugų viešasis pirkimas (254.7 kb)
2013-03-29 Mobiliųjų telefonų įkroviklių, pažymėtų Lietuvos pirmininkavimo Europos Sąjungos Tarybai 2013 m. logotipu, viešasis pirkimas (254.5 kb)
2013-02-27 Mokymų, skirtų aukšto rango valstybės tarnautojų ir politikų, 2013 m. II pusmetį vykdysiančių su pirmininkavimu ES Tarybai susijusias funkcijas, asmeninio efektyvumo įgūdžių stiprinimui, paslaugų viešasis pirkimas (254.3 kb)
2013-02-11 Naujienų agentūrų informacinių paslaugų viešasis pirkimas (261.6 kb)
2013-02-11 Lietuvą pristatančio interaktyvaus įrankio sukūrimo ir su jo naudojimu susijusių paslaugų viešasis pirkimas (255.7 kb)
2013-01-25 Intensyvaus užsienio kalbų (anglų ir prancūzų) mokymo paslaugų viešasis pirkimas (256.3 kb)
2013-01-16 Leidinio Lietuvos istorija vertimo ir leidybos paslaugų viešasis pirkimas (257.2 kb)
2013-01-02 Informacinių stendų ir plačiaformatės spaudos gaminių, jų maketavimo ir montavimo paslaugų viešasis pirkimas (255.7 kb)
2013-01-02 Naujienų agentūrų informacinių paslaugų viešasis pirkimas (261.6 kb)

2012 metai

2012-12-18 Konsulinių pareigūnų, atliekančių notarinius veiksmus, privalomojo civilinės atsakomybės draudimo paslaugų viešasis pirkimas (260.1 kb)
2012-12-14 Užsienio kalbų mokymo paslaugų viešasis pirkimas (256.6 kb)
2012-12-03 Lietuvos pirmininkavimo Europos Sąjungos Tarybai atidarymo renginiui skirto vaizdo klipų rinkinio „Sąšauka“ sukūrimo paslaugų viešasis pirkimas
2012-10-25 Leidinio „Lietuvos istorija“ vertimo ir leidybos paslaugų viešasis pirkimas (256.7 kb)
2012-10-24 Microsoft licenciju nuomos viešasis pirkimas (264.4 kb)
2012-10-24 Personalo informacinės sistemos sukūrimo, palaikymo, priežiūros ir vystymo paslaugų viešasis pirkimas (259.0 kb)
2012-10-16 Informacinių stendų viešasis pirkimas (255.8 kb)
2012-09-10 Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijos apskaitos vadovo parengimo paslaugų viešasis pirkimas (257.8 kb)
2012-09-06 Interneto ryšio ir su juo susijusių paslaugų viešasis pirkimas (189.9 kb)
2012-09-03 Lietuvos pirmininkavimo Europos Sąjungos Tarybai atidarymo renginiui skirto vaizdo klipų rinkinio „Sąšauka“ sukūrimo paslaugų viešasis pirkimas (256.4 kb)
2012-09-03 Finansų valdymo sistemos priežiūros, palaikymo ir vystymo paslaugų viešasis pirkimas (256.1 kb)
2012-08-13 Anglų, prancūzų ir kinų kalbų mokymo paslaugų viešasis pirkimas (257.2 kb)
2012-08-13 Knygos „Lietuvos Respublikos pasirengimo pirmininkauti ir pirmininkavimo ESBO 2004 - 2011 m. svarbiausių dokumentų rinkinys“/„Compendium of the main documents of Lithuania's preparation and Chairmanship of OSCE 2004 - 2011“ leidybos paslaugų viešasis pirkimas (260.9 kb)
2012-07-26 Duomenų saugyklos techninės priežiūros paslaugų viešasis pirkimas (258.7 kb)
2012-07-26 Lietuvos Respublikos diplomatinių atstovybių, atstovybių prie tarptautinių organizacijų ir konsulinių įstaigų nekilnojamojo ir kilnojamojo turto bei bendrosios civilinės atsakomybės draudimo ir Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijos patikėjimo ir panaudos teise valdomų administracinių pastatų ir juose esančio kilnojamojo turto draudimo, bendrosios civilinės atsakomybės bei darbdavio civilinės atsakomybės draudimo viešasis pirkimas (254.8 kb)
2012-07-09 Transporto priemonių techninės priežiūros ir remonto paslaugos (190.0 kb)
2012-07-02 Duomenų saugyklos techninės priežiūros paslaugos (192.1 kb)
2012-06-25 Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijai, diplomatinėms atstovybėms, konsulinėms įstaigoms ir atstovybėms prie tarptautinių organizacijų skirtų spaudinių viešasis pirkimas (257.8 kb)
2012-06-20 Elektroninių atvirukų ir reklaminių skydelių kūrimo paslaugų viešasis pirkimas (270.0 kb)
2012-06-11 Interneto svetainės www.euro.lt atnaujinimo ir įdiegimo paslaugų viešasis pirkimas (257.7 kb)
2012-06-01 Degalų, automobilių pagrindinių eksploatacinių prekių ir plovimo paslaugų viešasis pirkimas (142.9 kb)
2012-05-29 Finansų valdymo sistemos priežiūros, palaikymo ir vystymo paslaugų viešasis pirkimas (142.3 kb)
2012-05-24 Tyrimo "Veiksminga ES išorės sienų apsauga kaip Lietuvos pirmininkavimo ES Tarybai prioritetas ES iniciatyvų ir Lietuvos interesų kontekste" paslaugų viešasis pirkimas (144.4 kb)
2012-05-17 Žiniasklaidos apžvalgų teikimo paslaugų viešasis pirkimas (145.4 kb)
2012-05-14 Lietuvos Respublikos diplomatų, 2013 m. atstovausiančių Lietuvai kaip Europos Sąjungos Tarybai pirmininkaujančiai valstybei, komunikacijos anglų kalba mokymų paslaugų viešasis pirkimas (143.8 kb)
2012-05-10 Duomenų perdavimo tinklo įrangos viešasis pirkimas (142.2 kb)
2012-04-25 Baldų viešasis  pirkimas (142.7 kb)
2012-04-13 Leidinio Lithuanian Foreign Policy Review vertimo ir leidybos paslaugų viešasis pirkimas (142.1 kb)
2012-03-23 Lengvojo automobilio nuomos viešasis pirkimas (141.6 kb)
2012-03-21 Kompiuterinės įrangos ir biuro technikos įsigijimo viešasis pirkimas (142.7 kb)
2012-03-19 Oracle programinės įrangos techninės priežiūros paslaugų viešasis pirkimas (141.7 kb)
2012-03-02 Krovininio automobilio veiklos nuomos viešasis pirkimas (142.5 kb)
2012-02-29 Tyrimo „ES išorės sienų stiprinimas kaip galimas Lietuvos pirmininkavimo ES Tarybai prioritetas ES iniciatyvų ir Lietuvos interesų kontekste“ paslaugų viešasis pirkimas (144.5 kb)
2012-02-23 Transporto (taksi) paslaugų viešasis pirkimas (143.6 kb)
2012-01-25 Duomenų masyvo išplėtimo - diskų lentynos įsigijimo viešasis pirkimas (147.2 kb)
2012-01-24 Užsienio kalbų (armėnų, azerbaidžaniečių, estų, graikų, latvių, norvegų, portugalų, rumunų, slovėnų, turkų) mokymo paslaugų viešasis pirkimas (147.4 kb)
2012-01-24 Užsienio kalbų (ispanų, italų, rusų, vokiečių) mokymo paslaugu viesasis pirkimas (147.0 kb)
2012-01-17 Maitinimo ir aptarnavimo Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijoje paslaugų viešasis pirkimas (162.9 kb)

 

Twitter srautas

Sekite naujienas