EBPO

Sukurta 2014.01.28 / Atnaujinta: 2014.02.12 16:11

Bendra informacija apie EBPO

1961 m. JAV ir Kanadai prisijungus prie Europos ekonominio bendradarbiavimo organizacijos (angl. OEEC – Organisation for European Economic Co-operation), vienijusios Europos šalis bendram tikslui – atstatyti po II-ojo Pasaulinio karo sugriautą ekonomiką, buvo įkurta Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacija (angl. OECD - Organisation for Economic Co-operation and Development).  EBPO centrinė būstinė yra Paryžiuje.

XXI a. EBPO siekia tapti viena iš pagrindinių globalizacijos procesus įtakojančių organizacijų.

EBPO - tai forumas, kuriame valstybių narių ekspertai  diskutuoja, dalijasi patirtimi bei plėtoja naujas ekonominės bei socialinės politikos gaires, kurios vėliau perkeliamos į praktinį gyvenimą. Šiuo metu EBPO priklauso 34 valstybės, dėl narystės derasi 3 valstybės, o 2015 m. tikimasi pradėti derybas su dar 2 valstybėmis.

EBPO svarstomų klausimų spektre – makroekonominiai, aplinkosauginiai, švietimo, mokslo, technologijų, inovaciniai. Kitos tarptautinės ekonominės organizacijos ir finansinės institucijos vertina EBPO ruošiamas tyrimais ir analizėmis pagrįstas studijas, apžvelgiančias konkrečių valstybių vykdomą politiką konkrečioje srityje. EBPO yra sukaupusi vieną išsamiausių statistikos duomenų bazių. EBPO leidinių galima rasti ir Techninėje bibliotekoje Vilniuje.

Lietuvos ir EBPO bendradarbiavimas

1996 m. Lietuva, Latvija ir Estija įteikė EBPO bendrą prašymą tapti šios Organizacijos narėmis. 1998 m. Baltijos šalims buvo patvirtinta EBPO Baltijos regioninė programa, kuria buvo siekiama ruoštis narystei Organizacijoje. 2005 m. programa buvo baigta ir jos įgyvendinimas gavo puikius ekspertų vertinimus.

Nuo 2000 m. siekis tapti EBPO nare buvo minimas LR Vyriausybės programose.

2002 m. rugsėjo mėn. EBPO Generaliniam sekretoriui buvo įteiktas oficialus Lietuvos pareiškimas dėl siekio tapti EBPO nare. 2012 m. spalio mėn. Lietuva atnaujino prašymą dėl narystės Organizacijoje.

2013 m. gegužės mėnesį buvo priimta EBPO Ministrų tarybos rezoliucija dėl globalios plėtros, kurioje minima galimybė 2015 m. pakviesti Lietuvą pradėti derybas dėl stojimo į Organizaciją ir numatoma intensyvinti Lietuvos ir EBPO bendradarbiavimą. 2013 m. spalio mėnesį, sukurtas bendras EBPO ir Lietuvos bendradarbiavimo veiksmų planas 2014-2015 m., numatantis sustiprinto bendradarbiavimo sritis.

Šiuo metu Lietuva dalyvauja nuolatiniuose EBPO komitetuose ir darbo grupėse, bei yra prisijungusi prie kelių tarptautinių EBPO instrumentų. Taip pat Lietuva aktyviai dalyvauja keliose EBPO programose, forumuose ir kitose struktūrose. EBPO struktūros veikia įvairiose politikos srityse: ekonomikos, prekybos, švietimo, viešojo valdymo, sveikatos, finansinių rinkų ir kt.

Twitter srautas

Sekite naujienas