„Globalios Lietuvos“ idėja

Sukurta 2014.01.30 / Atnaujinta: 2014.02.07 14:17

„Globalios Lietuvos“ idėja yra grįsta suvokimu, kad esame viena Lietuvos tauta, jungiama bendros lietuviškosios tapatybės ir istorinės atminties, ir kiekvienas motyvuotas lietuvis ar su Lietuva save siejantis asmuo yra svarbus ir reikalingas Lietuvai, nesvarbu, kur jis dirbtų ir gyventų, kiekvienas savo žiniomis, idėjomis ir patirtimi gali prisidėti prie valstybės ir visuomenės pažangos. 

Ši idėja įtvirtinta „Globalios Lietuvos“ – užsienio lietuvių įsitraukimo į valstybės gyvenimą – kūrimo 2011–2019 m. programoje („Globalios Lietuvos“ programa), kuria siekiama sutelkti Lietuvos diasporą Lietuvos valstybei stiprinti ir jos vardui garsinti.

Twitter srautas

Sekite naujienas