Daugiašalės sutartys

Sukurta 2013.12.05 / Atnaujinta: 2014.01.24 17:10
 1. Lietuvos Respublikos, Estijos Respublikos, Latvijos Respublikos, Belgijos Karalystės, Liuksemburgo Didžiosios Hercogystės ir Nyderlandų Karalystės susitarimas dėl kelių transporto
  Agreement between the Government of the Republic of Lithuania, the Government of the Republic of Estonia, the Government of the Republic of Latvia, the Government of the Kingdom of Belgium, the Government of the Kingdom of Netherlands and the Government of the Grand Duchy of Luxembourg on International Road Transport
  Atėnai, 1992.06.08
  Įsigaliojo 1995.01.01
  Vyriausybės 1992.12.08 nutarimas Nr. 1191p
  Skelbta „Valstybės žiniose“ - 2000 m. Nr. 96
 2. Sutartis tarp Danijos Karalystės Vyriausybės ir Estijos Respublikos, Suomijos Respublikos, Vokietijos Federacinės Respublikos, Latvijos Respublikos, Lietuvos Respublikos, Norvegijos Karalystės, Lenkijos Respublikos, Rusijos Federacijos, Švedijos Karalystės vyriausybių bei Europos Bendrijų Komisijos dėl Baltijos Jūros Valstybių Tarybos Komisaro demokratinėms institucijoms ir žmogaus teisėms, taip pat teisėms asmenų, priklausančių mažumoms, sekretoriato Kopenhagoje
  Agreement between the Government of the Kingdom of Denmark and the Governments of the Republic of Estonia, the Republic of Finland, the Federal Republic of Germany, the Republic of Latvia, the Republic of Lithuania, the Kingdom of Norway, the Republic of Poland, the Russian Federation, the Kingdom of Sweden and the Commission of the European Communities relating to the secretariat in Copenhagen of the Commissioner of the Council of the Baltic Sea States on democratic institutions and human rights, including the rights of persons belonging to minorities
  1995.06.02
  Įsigaliojo 1995.07.02
 3. Susitarimas dėl bandymų poligono Kioto mechanizmų taikymui Baltijos jūros regiono energetikos projektuose
  Agreement on a Testing Ground for Application of the Kyoto Mechanisms on Energy Projects in the Baltic Sea Region
  Gioteborgas, 2003.09.29.
  Įsigaliojo 2004.02.01
  Galiojimas : 16 str. -iki 2005-12-31,jei Kioto protokolas neįsigalios iki tosdatos, o jei įsigalios - iki 2012-12-31
  Ratifikuotas 2004.09.28 Nr. IX-2463
  Skelbta „Valstybės žiniose“ - 2004 m. Nr. 163
 4. Valstybių, dalyvaujančių Daugianacionalinėje nuolatinės parengties greitojo reagavimo brigadoje Jungtinių Tautų operacijoms, susitarimas dėl jų pajėgų statuso
  Ageement among the States participating in the Multinational Stand-by High Readiness Brigade for UN Operations regarding the Status of their Forces (SHIRBRIG SOFA)
  Kopenhaga, 2001.12.13
  Pasirašytas Kopenhagoje 2003.10.29
  Įsigaliojo 2004.06.28
  Ratifikuotas 2004.03.08 Nr. IX-2050
  Skelbta „Valstybės žiniose“ - 2004 m. Nr. 53
 5. Lietuvos Respublikos ir Islandijos Respublikos, Lichtenšteino Kunigaikštystės, Norvegijos Karalystės susitarimo memorandumas dėl 2004–2009 metų Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo įgyvendinimo
  Memorandum of Understanding on the Implementation of the EEA Financial Mechanism 2004-2009 between the Republic of Iceland, the Principality of Liechtenstein, the Kingdom of Norway and the Republic of Lithuania
  Oslas, 2005.04.14, Briuselis, 2005.04.22
  Įsigaliojo 2005.04.22
  Skelbta „Valstybės žiniose“ - 2005 m. Nr. 70
 6. Danijos Karalystės, Estijos Respublikos, Latvijos Respublikos, Lietuvos Respublikos, Rusijos Federacijos, Suomijos Respublikos, Švedijos Karalystės, Vokietijos Federacinės Respublikos Vyriausybių susitarimas dėl Baltijos jūros baseino jūrinės aplinkos apsaugos komisijos privilegijų ir imunitetų
  Agreement between the Government of the Kingdom of Denmark, the Republic of Estonia, the Republic of Finland, the Federal republic of Germany, the republic of Latvia, the Republic of Lithuania, the republic of Poland, the Russian Federation and the Kingdom of Sweden on the Privileges and Immunities of the Baltic Marine Environment Protection Commission
  Pasirašyta 1998-02-02 Helsinkio konvenciją priėmusių šalių.
  Ratifikuota 2004-07-15 Nr. IX-2367
  Įsigaliojo : LIETUVAI - 2004-11-04, Estijai- 1999-01-29, Suomijai- 1999-01-29, Vokietijai- 2004-06-11, Latvijai- 2006-01-26, Švedijai- 1999-01-29, Rusijai-2008-06-22 d., Lenkijai- dar negalioja
  Skelbta „V.žinios“ 2004, Nr. 134-4842
 7. Lietuvos Respublikos ir Islandijos Respublikos, Lichtenšteino Kunigaikštystės, Norvegijos Karalystės susitarimo memorandumas dėl 2009–2014 metų EEE finansinio mechanizmo įgyvendinimo
  Oslas 2011-04-05.
  Įsigaliojo 2011-05-18.
  Skelbta „Valstybės žiniose“ – 2011 m. Nr. 71-3369.

Twitter srautas

Sekite naujienas