Sutartys su tarptautinėmis organizacijomis

Sukurta 2013.12.05 / Atnaujinta: 2014.02.05 17:00

Europos Komisija

 1. Lietuvos Respublikos ir Europos Komisijos Partnerystės susitarimas dėl informavimo ir komunikacijos kampanijų dėl euro įvedimo Lietuvos Respublikoje organizavimo pagal euro ir ekonominės ir pinigų sąjungos informacijos ir komunikacijos strategiją
  Partnership Agreement between the Republic of Lithuania and the European Commission for the organisation of information and communication campaigns on the changeover to the Euro in Lithuania in the framework of the information and communication strategy on the Euro and Economic and Monetary Union
  Pasirašytas 2005.11.08 Briuselyje
  Pasirašoma pradiniam dvejų metų laikotarpiui ir pratęsiamas šalių susitarimu
  2005.11.03 d. LR Vyr.nutarimu Nr.1193 įgaliojimai pasirašyti suteikti finansų ministrui Z.Balčyčiui ir Lietuvos Banko valdybos pirmininkui
  Skelbta „Valstybės žiniose“ - 2006 m. Nr. 6-195( pagal sritį prie finansų)
 2. Lietuvos Respublikos Vyriausybės, Lietuvos Banko ir Europos Komisijos pasitraukimo susitarimas dėl finansavimo sutarčių Nr. 94-0127 ir Nr. 95-0790
  Financing agreements No 94-0127 and No 95-790 - Exit agreement between the Government of the Republic of Lithuania, the Bank of Lithuania and the European Commission
  Pasirašytas: Europos Komisijos 2007 m. gegužės 8 d. Briuselyje, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. birželio 5 d. Vilniuje, Lietuvos Banko 2007 m. birželio 20 d. Vilniuje, Finansų ministerijos 2007 m. liepos 5 d. Vilniuje
  Įsigaliojo 2007-07-05
  Skelbta ,,V.Ž.“- 2007 Nr. 84-3412

Europos Taryba

 1. Savitarpio supratimo memorandumas dėl Europos Tarybos informacijos biuro Vilniuje statuso
  Memorandum of Understanding between the Government of the Republic of Lithuania and the Council of Europe concerning the Status of the Information Office of the Council of Europe in Vilnius
  Strasbūras, 2001.02.09
  Įsigaliojo 2001.05.24
  Ratifikuotas 2001.05.24 Nr. IX-343
  Skelbta „Valstybės žiniose“ - 2001 m. Nr. 49
 2. EURIMAGES (Europos fondas, remiantis kūrybinių kinematografinių ir audiovizualinių darbų bendrą gamybą ir platinimą)
  LRV 2007-05-02 d. nutarimas Nr.438 ,,Dėl LR stojimo į Eurimages“
  LR UR ministro 2007-05-27 d. laiškas Nr. 5-289/2007 Eurimages prezidentui Jacques Toubon dėl LR stojimo į Eurimages
  2007-05-31 LR tapo 33-ąja EURIMAGES nare

Europos Investicijų bankas

 1. Lietuvos Respublikos ir Europos investicijų banko pagrindinė sutartis dėl Europos investicijų banko veiklos Lietuvoje
  Framework Agreement between the Republic of Lithuania and the European Investment Bank governing EIB activities in Lithuania
  Liuksemburgas, 1998.03.19
  Įsigaliojo 1998.11.26
  Ratifikuota 1998.06.23 Nr. VIII-805
  Skelbta „Valstybės žiniose“ - 1998 m. Nr. 79

Europos Rekonstrukcinis ir Plėtros bankas

 1. Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Europos rekonstrukcijos ir plėtros banko sutartis dėl Banko atstovybės Baltijos šalyse
  Agreement between the Government of the Republic of Lithuania and the European Bank for Reconstruction and Development regarding the Bank’s Resident Office for the Baltic States
  1993.09.01
  Įsigaliojo 1993.09.01
 2. Lietuvos Respublikos ir Europos rekonstrukcijos ir plėtros banko bendroji sutartis dėl tarptautinio Ignalinos eksploatavimo nutraukimo rėmimo fondo veiklos Lietuvoje
  Framework Agreement between Republic of Lithuania and European Bank for Reconstruction and Development relating to the Activities of the Ignalina International Decommissioning Support Fund in Lithuania
  Londonas, 2001.04.05
  Įsigaliojo 2001.10.05
  Ratifikuota 2001.07.12 Nr. IX-468
  Skelbta „Valstybės žiniose“ - 2001 m. Nr. 75

Europos Bendrija

 1. Susitarimas tarp Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Europos Bendrijų Komisijos dėl Europos Bendrijų Komisijos delegacijos įkūrimo Lietuvos Respublikoje ir dėl jai suteikiamų privilegijų ir imuniteto
  Agreement between the Government of the Republic of Lithuania and the Commission of the European Communities on the Establishment and the Privileges and Immunities of the Delegation of the Commission of the European Communities in Lithuania
  Liuksemburgas, 1995.10.30
  Įsigaliojo 1995.11.23
  Skelbta „Valstybės žiniose“ - 1995 Nr.99
 2. Lietuvos Respublikos ir Europos Bendrijos susitarimas dėl Lietuvos Respublikos dalyvavimo Europos aplinkos agentūroje bei Europos informacijos ir stebėjimo tinkle
  Agreement between the European Community and the Republic of Lithuania concerning the participation of the Republic of Lithuania to the European Environment Agency and the European Environment Information and Observation Network
  Briuselis, 2000.11.24
  Įsigaliojo 2002.01.01
  "V.Ž." - 2001 Nr. 93 3.

Daugiau sutarčių

NATO

 1. Lietuvos Respublikos ir Šiaurės Atlanto sutarties organizacijos saugumo susitarimas
  Security Agreement between the Republic of Lithuania and the North Atlantic Treaty Organization
  Briuselis, 1994-06-13.
  Įsigaliojo 1994-06-13.
  Skelbta „Valstybės žiniose“ - 2001 m. Nr. 73-2574.
 2. Valstybių Šiaurės Atlanto Sutarties dalyvių, ir kitų valstybių, dalyvaujančių programoje „Partnerystė taikos labui“, susitarimas dėl jų karinių pajėgų statuso
  Susitarimo Papildomas protokolas
  Agreement among the States Parties to the North Atlantic Treaty and the other States Participating in the Partnership for Peace regarding the Status of their Forces
  Additional Protocol to the Agreement
  Briuselis, 1996-01-31.
  Įsigaliojo 1996-09-14.
  Ratifikuotas Lietuvos Respublikos 1996 m. gegužės 14 d. įstatymu Nr. I-1336.
  Skelbtas „Valstybės žiniose“ - 1996 m. Nr. 116-2704.

Daugiau sutarčių

Jungtinės Tautos

 1. Sutartis tarp Lietuvos Vyriausybės ir Jungtinių Tautų tarptautinės narkotikų kontrolės programos (UNDCP)
  Letter Agreement between the Government of Lithuania and the United Nations International Drug Control Programme (UNDCP)
  1993.05.14
 2. Lietuvos Respublikos ir Jungtinių Tautų Švietimo, mokslo ir kultūros organizacijos (UNESCO) bendradarbiavimo memorandumas
  Memorandum of Cooperation between the Republic of Lithuania and the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO)
  Vilnius, 1996.05.21

Daugiau sutačių

Pasaulio Bankas

 1. Sutartis su Pasaulio Banku dėl Regioninės Misijos įkūrimo
  Agreement with the World Bank on the establishment of Regional Mission
  1993.08.24

Pasaulio Prekybos Organizacija

 1. Bendrasis susitarimas dėl muitų tarifų ir prekybos (GATT 1947), sudarytas 1947 m. spalio 30 d. Ženevoje
  General Agreement on Tariffs and Trade
  Ženeva, 2000.12.08
  Įsigaliojo  2001.05.31
  "V.Ž." - 2001 Nr.46
 2. Baigiamasis dokumentas, išreiškiantis daugiašalių derybų dėl prekybos Urugvajaus raundo rezultatus, sudarytas 1994 m. balandžio 15 d. Marakeše
  Final Act embodying the Results of the Uruguay Round of Multilateral Trade Negotiations
  Ženeva, 2000.12.08
  Įsigaliojo  2001.05.31
  "V.Ž." - 2001 Nr.46

Daugiau sutarčių

Šiaurės Investicijų bankas

 1. Sutartis tarp Lietuvos Respublikos ir Šiaurės Investicijų Banko dėl Šiaurės Investicijų Banko teisinio statuso
  Agreement between the Republic of Lithuania and Nordic Investment Bank on Legal Status of Nordic Investment Bank
  Vilnius, 1994.03.15
  Įsigaliojo 1994.07.04
 2. Susitarimas tarp Danijos, Estijos, Suomijos, Islandijos, Latvijos, Lietuvos, Norvegijos ir Švedijos dėl Šiaurės investicijų banko
  Agreement between Denmark, Estonia, Finland, Iceland, Latvia, Lithuania, Norway and Sweden concerning the Nordic Investment Bank
  Helsinkis, 2004.02.11
  Įsigaliojo 2005.01.01
  Skelbta „Valstybės žiniose“ - 2004 m. Nr. 160
 3. Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Šiaurės investicijų banko mokėjimo susitarimas
  Payment Agreement between the Nordic Investment Bank and the Republic of Lithuania
  Helsinkis, Vilnius 2004.12.08
  Įsigaliojo 2005.01.01
  Skelbta „Valstybės žiniose“ - 2004 m. Nr. 188

TATENA

 1. Susitarimas tarp Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Tarptautinės atominės energijos agentūros dėl garantijų taikymo, sutinkamai su Branduolinio ginklo neplatinimo sutartimi
  Agreement between the Government of the Republic of Lithuania and the International Atomic Energy Agency for the application of safeguards in connection with the Treaty on the non-proliferation of nuclear weapons
  Viena 1992.10.12, Vilnius 1992.10.15
  Įsigaliojo 1992.10.15
 2. Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Tarptautinės atominės energijos agentūros susitarimo dėl garantijų taikymo papildomas protokolas
  Protocol Additional to the Agreement between the Government of the Republic of Lithuania and the International Atomic Energy Agency for the application of safeguards in connection with the Treaty on the non-proliferation of nuclear weapons
  Viena, 1998.03.11
  Įsigaliojo 2000.07.05
  "V.Ž." - 2000 Nr.37

Daugiau sutačių

Ekonominio Bendradarbiavimo ir Plėtros Organizacija (OECD)

 1. Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Tarptautinės ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos sutartis dėl Lietuvos Respublikos prisijungimo prie 2000 m. birželio 27 d. Deklaracijos dėl tarptautinių investicijų ir daugianacionalinių įmonių (sudaryta apsikeičiant laiškais)
  Agreement concluded in the exchange of letters of 20 September, 2001, relating to the adhesion of the Republic of Lithuania to the Declaration on International Investment and Multinational Enterprises of 27 June, 2000
  2001.09.20
  Įsigaliojo 2002.04.16
  Vyriausybės 2002.04.05 nutarimas Nr. 477
  Skelbta „Valstybės žiniose“ - 2003 m. Nr. 10

Vakarų Europos Sąjunga

 1. Lietuvos Respublikos ir Vakarų Europos Sąjungos saugumo susitarimas
  Security agreement between the Republic of Lithuania and Western European Union
  Vilnius, 1997.04.24
  Įsigaliojo 1997.05.24
  "V.Ž." - 1997 Nr.55

Daugiašalė Investicijų Garantijų Agentūra

 1. Sutartis tarp Daugiašalės investicijų garantijų agentūros ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės dėl vietinės valiutos naudojimo
  Agreement on use of Local Currency between the Multilateral Investment Guarantee Agency and the Government of the Republic of Lithuania
  Vašingtonas, 1992.11.19, 1993.09.22
  Įsigaliojo 1993.09.22
 2. Sutartis tarp Daugiašalės investicijų garantijų agentūros ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės dėl užtikrintų užsienio investicijų teisinės apsaugos
  Agreement on Legal Protection for Guaranteed Foreign Investments between the Multilateral Investment Guarantee Agency and the Government of the Republic of Lithuania
  1992.11.19, 1993.09.22
  Įsigaliojo 1993.09.22

NEFCO

 1. Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Šiaurės šalių aplinkos apsaugos finansų korporacijos (“NEFCO”) susitarimas dėl NEFCO tesinio statuso Lietuvoje
  Agreement between the Government of the Republic of Lithuania and Nordic Environment Finance Corporation (“NEFCO”) on the Legal Status of NEFCO in Lithuania
  Vilnius 2003.04.08
  Įsigaliojo 2004.01.01
  Skelbta “V.Ž.“ – 2004 Nr.19

Europos Branduolinių Mokslinių Tyrimų Organizacija (CERN)

 1. Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Europos branduolinių mokslinių tyrimų organizacijos (CERN) bendradarbiavimo susitarimas dėl tolesnio mokslinio ir techninio bendradarbiavimo plėtojimo didelių energijų fizikos srityje
  Co-operation Agreement between the Government of the Republic of Lithuania and the European Organization for Nuclear Research (CERN) concerning the Further Development of Scientific and Technical Co-operation in High-Energy Physics
  Ženeva 2004.11.09
  Įsigaliojo 2004.11.09
  Skelbta „Valstybės žiniose“ - 2004 m. Nr. 171

Europos meteorologinių palydovų eksploatacijos organizacija (EUMETSAT)

 1. Lietuvos Respublikos ir Europos meteorologinių palydovų eksploatacijos organizacijos (EUMETSAT) susitarimas dėl valstybės bendradarbiavimo
  Cooperating State Agreement between the Republic of Lithuania and the European Organisation for the Exploitation of Meteorogical Satellites (EUMETSAT)
  Vilnius 2004.12.03, Darmstadt 2004.12.17
  Įsigalioo 2005.11.07
  Skelbta „Valstybės žiniose“ - 2005 m. Nr. 122-4364

Tarptautinė migracijos organizacija

 1. Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Tarptautinės migracijos organizacijos bendradarbiavimo susitarimas
  Co-operation Agreement between the Government of the Republic of Lithuania and the International Organization for Migration
  Ženeva, 1998-02-13.
  Įsigaliojo 2009-12-29.
  Ratifikuotas Lietuvos Respublikos 1998 m. spalio 13 d. įstatymu Nr.VIII-880.
  Skelbtas „Valstybės žiniose“ – 1998 m. Nr. 108-2956.
 2. Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Tarptautinės migracijos organizacijos susitarimas dėl bendradarbiavimo įgyvendinant 2008 m. gegužės 14 d. Tarybos sprendimą 2008/381/EB dėl Europos migracijos tinklo sukūrimo (sudaryta apsikeičiant laiškais)
  Agreement between the Government of the Republic of Lithuania and the International Organization for Migration on Cooperation for Implementing the Council Decision of 14 May 2008 establishing a European Migratio Network (2008/381/EC)
  Vilnius, 2008-11-14 ir 2008-11-27.
  Įsigaliojo 2008-11-27.
  Skelbtas „Valstybės žiniose“ – 2009 m. Nr. 6-161.

Twitter srautas

Sekite naujienas