Trišalės sutartys

Sukurta 2013.12.05 / Atnaujinta: 2014.02.05 16:43

Baltarusija ir Latvija

 1. Lietuvos Respublikos Vyriausybės, Baltarusijos Respublikos Vyriausybės ir Latvijos Respublikos Vyriausybės susitarimas dėl valstybių sienų sankirtos taško paženklinimo tvarkos
  Agreement between the Government of the Republic of Lithuania, the Government of the Republic of Belarus and the Government of the Republic of Latvia on the Procedure of the Marking of the Point of Intersection of the National Borders
  Vilnius, 1998.03.25
  Įsigaliojo 1999.03.17
  Ratifikuotas 1999.02.09 Nr. VIII-1051
  Skelbta „Valstybės žiniose“ - 1999 m. Nr. 25

Estija ir Latvia

 1. Deklaracija dėl Lietuvos Respublikos, Latvijos Respublikos ir Estijos Respublikos santarvės ir bendradarbiavimo (šia deklaracija buvo atnaujinta 1934.09.12 Ženevoje sudaryta Sutartis bei Deklaracija dėl Lietuvos, Latvijos ir Estijos santarvės ir bendradarbiavimo)
  Declaration on Concord and Cooperation by the Republic of Lithuania, the Republic of Latvia and the Republic of Estonia (by this Declaration the Treaty on Concord and Cooperation and the resulting Declaration signed by Lithuania, Latvia and Estonia in Geneva on September 12, 1934 have been renewed)
  Talinas, 1990.05.12
 2. Lietuvos Respublikos, Estijos Respublikos ir Latvijos Respublikos sutartis dėl teisinės pagalbos ir teisinių santykių
  Agreement between the Republic of Lithuania, the Republic of Estonia, the Republic of Latvia on Legal Assistance and Legal Relations
  Talinas, 1992.11.11
  Įsigaliojo 1994.04.03
  Ratifikuota 1992.11.19 Nr. I-3069
  Skelbta „Valstybės žiniose“ - 1994 m. Nr. 28
 3. Estijos Respublikos, Latvijos Respublikos ir Lietuvos Respublikos susitarimas dėl Baltijos šalių tarpparlamentinio ir tarpvyriausybinio bendradarbiavimo
  Agreement on Baltic Parliamentary and Governmental cooperation between the Republic of Estonia, the Republic of Latvia and the Republic of Lithuania
  Talinas, 1994.06.13
  Įsigaliojo 1994.12.24
  Ratifikuotas 1994.09.20 Nr. I-592
  Skelbta „Valstybės žiniose“ - 1995 m. Nr. 11
 4. Estijos Respublikos Vyriausybės, Latvijos Respublikos Vyriausybės ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės susitarimas dėl tarpusavio pagalbos muitinės veiklos srityje
  Agreement between the Government of the Republic of Latvia, the Government of the Republic of Estonia and the Government of the Republic of Lithuania regarding Mutual Assistance in Customs Matters
  Palanga, 1994.08.30
  Įsigaliojo 1995.11.17
  Skelbta „Valstybės žiniose“ - 1995 m. Nr. 97
 5. Lietuvos Respublikos Vyriausybės, Estijos Respublikos Vyriausybės ir Latvijos Respublikos Vyriausybės susitarimas dėl bendradarbiavimo valstybių sienos apsaugos srityje
  Agreement between the Government of the Republic of Lithuania, Government of the Republic of Latvia and the Government of the Republic of Estonia on Cooperation in the Field of State Border Protection
  Ryga, 1994.11.23
  Įsigaliojo 1994.11.23
  Skelbta „Valstybės žiniose“ - 1995 m. Nr. 11
 6. Lietuvos Respublikos Vyriausybės, Estijos Respublikos Vyriausybės ir Latvijos Respublikos Vyriausybės sutartis dėl nelegaliai gyvenančių asmenų grąžinimo
  Agreement between the Government of the Republic of Lithuania, the Government of the Republic of Estonia and the Government of the Republic of Latvia on the Readmission of Persons Residing Illegally
  Vilnius, 1995.06.30
  Įsigaliojo 1995.06.30
  Skelbta „Valstybės žiniose“ - 1995 m. Nr. 62
 7. Lietuvos Respublikos Vyriausybės, Estijos Respublikos Vyriausybės ir Latvijos Respublikos Vyriausybės susitarimas dėl Baltijos jūrų eskadros įkūrimo
  Agreement between the Government of the Republic of Lithuania, the Government of the Republic of Estonia and the Government of the Republic of Latvia concerning the Establishment of the Baltic Naval Squadron
  Ryga, 1998.04.16
  Įsigaliojo 1999.06.26
  Ratifikuotas 1998.10.13 Nr. VIII-888
  Skelbta „Valstybės žiniose“ - 1999 m. Nr. 35
 8. Lietuvos Respublikos Vyriausybės, Estijos Respublikos Vyriausybės ir Latvijos Respublikos Vyriausybės sutartis dėl Baltijos gynybos koledžo
  Agreement between the Government of the Republic of Lithuania, the Government of the Republic of Estonia and the Government of the Republic of Latvia concerning the Baltic Defence College
  Briuselis, 1998.06.12
  Įsigaliojo 2000.02.18
  Ratifikuota 1999.02.11 Nr. VIII-1071
  Skelbta „Valstybės žiniose“ - 1999 m. Nr. 35
 9. Lietuvos Respublikos Vyriausybės, Estijos Respublikos Vyriausybės ir Latvijos Respublikos Vyriausybės sutartis dėl bendros švietimo erdvės Baltijos šalyse sukūrimo vidurinio bendrojo lavinimo paskutinės pakopos ir profesinio mokymo lygiu (neapimant aukštojo mokslo)
  Agreement among the Government of the Republic of Lithuania, the Government of the Republic of Estonia and the Government of the Republic of Latvia on the Creation of a Common Educational Space in General Upper Secondary Education and Vocational (up to Higher Education Level) Education within the Baltic States
  Sigulda, 1998.07.10
  Įsigaliojo 2000.07.16
  Ratifikuota 1999.06.22 Nr. VIII-1252
  Skelbta „Valstybės žiniose“ - 2000 m. Nr. 53
 10. Estijos Respublikos Vyriausybės, Latvijos Respublikos Vyriausybės ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės susitarimas dėl konsulinės pagalbos ir bendradarbiavimo
  Agreement on the Consular Assistance and Co-operation between the Government of the Republic of Estonia, the Government of the Republic of Latvia and the Government of the Republic of Lithuania
  Vilnius, 1999.02.05
  Įsigaliojo 1999.09.23
  Vyriausybės 1999.07.30 nutarimas Nr. 883
  Skelbta „Valstybės žiniose“ - 1999 m. Nr. 82
 11. Lietuvos Respublikos Vyriausybės, Latvijos Respublikos Vyriausybės ir Estijos Respublikos Vyriausybės sutartis dėl prekybinės laivybos
  Agreement on Merchant Shipping between the Government of the Republic of Lithuania, the Government of the Republic of Latvia and the Government of the Republic of Estonia
  Klaipėda, 1999.04.15
  Įsigaliojo 2000.01.19
  Ratifikuota 1999.11.18 Nr. VIII-1433
  Skelbta „Valstybės žiniose“ - 1999 m. Nr. 103
 12. Estijos Respublikos Vyriausybės, Latvijos Respublikos Vyriausybės ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės protokolas dėl Baltijos gynybos koledžo ir jo personalo statuso
  Protocol between the Government of the Republic of Estonia, the Government of the Republic of Latvia and the Government of the Republic of Lithuania concerning the Status of the Baltic Defence College and its Personnel
  Ryga, 1999.06.14
  Įsigaliojo 2000.02.17
  Ratifikuotas 1999.11.11 Nr. VIII-1405
  Skelbta „Valstybės žiniose“ - 1999 m. Nr. 103
 13. Lietuvos Respublikos Vyriausybės, Estijos Respublikos Vyriausybės ir Latvijos Respublikos Vyriausybės sutartis dėl išsimokslinimo pripažinimo Baltijos valstybių aukštojo mokslo erdvėje
  Agreement among the Government of the Republic of Lithuania, the Government of the Republic of Estonia and the Government of the Republic of Latvia on the Academic Recognition of Educational Qualifications in the Baltic Educational Space
  Talinas, 2000.02.18
  Įsigaliojo  2001.04.01
  Ratifikuota 2000.12.12 Nr. IX-75
  Skelbta „Valstybės žiniose“ - 2001 m. Nr. 4
 14. Lietuvos Respublikos Vyriausybės, Estijos Respublikos Vyriausybės ir Latvijos Respublikos Vyriausybės sutartis dėl bendradarbiavimo vykdant liudytojų ir nukentėjusiųjų apsaugą
  Agreement between the Government of the Republic of Lithuania, the Government of the Republic of Estonia and the Government of the Republic of Latvia on Co-operation in Protection of Witness and Victims
  Talinas, 2000.03.17
  Įsigaliojo 2001.06.08
  Ratifikuota 2001.05.24 Nr. IX-342
  Skelbta „Valstybės žiniose“ - 2001 m. Nr. 49
 15. Lietuvos Respublikos Vyriausybės, Estijos Respublikos Vyriausybės ir Latvijos Respublikos Vyriausybės sutartis dėl bendros aukštojo mokslo erdvės sukūrimo Baltijos šalyse
  Agreement between the Government of the Republic of Lithuania, the Government of the Republic of Estonia and the Government of the Republic of Latvia on the Creation of a Common Educational Space in the Higher Education within the Baltic States
  Kretinga, 2000.12.08
  Įsigaliojo 2001.07.06
  Ratifikuota 2001.05.24 Nr. IX-347
  Skelbta „Valstybės žiniose“ - 2001 m. Nr. 73
 16. Lietuvos Respublikos Vyriausybės, Estijos Respublikos Vyriausybės ir Latvijos Respublikos Vyriausybės susitarimas dėl bendradarbiavimo turizmo srityje
  Agreement among the Government of the Republic of Lithuania, the Government of the Republic of Estonia and the Government of the  Republic of Latvia on Co-operation in the Field of Tourism
  Visaginas, 2002.06.26
  Įsigaliojo 2002.06.26
  Skelbta „Valstybės žiniose“ - 2002 m. Nr. 75
 17. Protokolas, iš dalies pakeičiantis Estijos Respublikos, Latvijos Respublikos ir Lietuvos Respublikos susitarimą dėl Baltijos šalių tarpparlamentinio ir tarpvyriausybinio bendradarbiavimo
  Protocol amending the Agreement on Baltic Parliamentary and Governmental Co-operation between the Republic of Estonia, the Republic of Latvia and the Republic of Lithuania
  Vilnius, 2003.11.28
  Įsigaliojo 2005.01.01
  Ratifikuotas 2004.03.30 Nr. IX-2087
  Skelbta „Valstybės žiniose“ - 2004 m. Nr. 77
 18. Estijos Respublikos Vyriausybės, Latvijos Respublikos Vyriausybės ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės susitarimas dėl Baltijos oro erdvės stebėjimo ir kontrolės sistemos plėtojimo
  Agreement between the Government of the Republic of Estonia, the Government of the Republic of Latvia and the Government of the Republic of Lithuania on the development of the Baltic Air Surveillance Network and Control System
  Vysbadenas, 2007-03-02.
  Įsigaliojo 2008-02-03.
  Ratifikuotas Lietuvos Respublikos 2007 m. liepos 4 d. įstatymu Nr. X-1257.
  Skelbtas „Valstybės žiniose“ - 2007 m. Nr. 33-1186.
 19. Estijos Respublikos Vyriausybės, Latvijos Respublikos Vyriausybės ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės Protokolas dėl bendro valdymo ir pranešimų centro Karmėlavoje ir jo personalo statuso
  Protocol  between the Government of the Republic of Estonia, the Government of the Republic of Latvia and the Government of the Republic of Lithuania concerning the Status of Combined Control and Reporting Centre Karmėlava and its Personnel
  Vysbadenas, 2007-03-02
  Įsigaliojo 2008-02-03.
  Ratifikuotas Lietuvos Respublikos 2007 m. liepos 4 d. įstatymu Nr. X-1257.
  Skelbtas „Valstybės žiniose“ - 2007 m. Nr. 33-1187.
 20. Lietuvos Respublikos Vyriausybės, Estijos Respublikos Vyriausybės ir Latvijos Respublikos Vyriausybės susitarimas dėl bendradarbiavimo aplinkos srityje
  Agreement between the Government of the Republic of Lithuania, the Government of the Republic of Estonia and the Government of the Republic of Latvia on Cooperation in the Field of Environment
  Dagda, 2010 m.birželio 4 d.
  Įsigaliojo 2010 m. birželio 4 d.
  Skelbtas "Valstybės žiniose" - 2010 m. Nr. 109-5584.
 21. Lietuvos Respublikos Vyriausybės, Estijos Respublikos Vyriausybės ir Latvijos Respublikos Vyriausybės susitarimas dėl bendradarbiavimo geležinkelių transporto srityje
  Agreement between the Government of the Republic of Lithuania, the Government of the Republic of Estonia and the Government of the Republic of Latvia on Cooperation in the Field of Railway Transport
  Talinas, 2011-12- 07.
  Patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. rugpjūčio 21 d. nutarimu Nr. 987.
  Įsigalioja 2013-09-01.
  Skelbtas „Valstybės žiniose“ – 2012 m. Nr. 106-5363.
 22. Lietuvos Respublikos Vyriausybės, Estijos Respublikos Vyriausybės ir Latvijos Respublikos Vyriausybės susitarimo dėl bendradarbiavimo turizmo srityje pakeitimo protokolas
  Protocol on Amendments to the Agreement among Government of the Republic of Lithuania, the Government of the Republic of Estonia and the Government of the Republic of Latvia on Co-operation in the Field of Tourism
  Vilnius, 2013-10-17.
  Įsigaliojo 2013-10-17.
  Skelbta „Valstybės žiniose“ 2013 m. Nr. 112-5576.

Lenkija, Rusija

 1. Lietuvos Respublikos Vyriausybės, Lenkijos Respublikos Vyriausybės ir Rusijos Federacijos Vyriausybės susitarimas dėl valstybių sienų sankirtos nustatymo
  Agreement between the Government of the Republic of Lithuania, the Government of the Republic of Poland and the Government of the Russian Federation on Determination of a Common State Boundary Point 
  VilniuS 2005.10.27
  Įsigaliojo 2006-07-20
  Skelbta “Valstybės žiniose” - 2006 Nr. 71-2622

Estija, Švedija, Suomija

 1. Estijos Respublikos, Suomijos Respublikos ir Švedijos Karalystės susitarimas dėl kelto "Estonia", pasirašytas 1995 m. vasario 23 d. Taline
  Susitarimo protokolas, pasirašytas 1996 m. balandžio 23 d. Stokholme
  Agreement between the Republic of Estonia, the Republic of  Finland the Kingdom of Sweden regarding the M/S Estonia
  Additional Protocol to the Agreement between the Republic of Estonia, the Republic of  Finland the Kingdom of Sweden regarding the M/S Estonia
  Įsigaliojo  2002.03.06
  ("V.Ž." - 2002 Nr.15)

Twitter srautas

Sekite naujienas