Artimiausi renginiai

ministras.png

Užsienio reikalų ministras

Linas Linkevičius

Ministro darbotvarkė cv Twitter

Energetinis saugumas NATO veikloje

Sukurta 2014.01.20 / Atnaujinta: 2014.02.12 15:55

Kita URM daugiašalės veiklos energetikos saugumo politikos srityje kryptis - energetinis saugumas NATO veikloje, kurios rėmuose buvo įgyvendintas NATO Energetinio saugumo kompetencijos centro kūrimas Lietuvoje.

Esminis Lietuvos interesas yra įterpti energetinio saugumo temą į Euroatlantinio bendradarbiavimo darbotvarkę. Užsienio reikalų ministerijos veikla nukreipta į veiksmingą Bukarešto, Kylio / Strasbūro Lisabonos ir Čikagos viršūnių susitikimų deklaracijų nuostatų, susijusių su energetiniu saugumu, įgyvendinimą. NATO būdama politinė (ne tik karinė), į ateitį orientuota organizacija, negali ignoruoti naujųjų grėsmių (angl. emerging challenges), tokių kaip terorizmas, klimato kaita, kibernetinis bei energetinis saugumas. NATO privalo analizuoti geopolitinius reiškinius ir būti atvira platforma aljanso šalims narėms diskutuoti visais rūpimais saugumo klausimais, tame tarpe ir energetikos.
    
Lietuvos Vyriausybė, siekdama prisidėti prie NATO pajėgumų stiprinimo ir šalies saugumo, 2010 m. gegužės 4 d. priėmė nutarimą Nr. 536 dėl Energetinio saugumo centro prie Užsienio reikalų ministerijos steigimo. 2011 m. sausio 1 d. pradėjęs veikti Centras per ypatingai trumpą laiką įgijo tarptautinį pripažinimą ir 2012 m. spalio 12 d. Šiaurės Atlanto taryba Vilniuje įsikūrusį Energetinio saugumo kompetencijos centrą akreditavo kaip NATO kompetencijų centrą bei suteikė jam tarptautinės karinės organizacijos statusą. 2013 m. sausio 1 d. buvo baigta Energetinio saugumo centro prie Užsienio reikalų ministerijos reorganizacija, prijungiant jį prie Lietuvos kariuomenės.

NATO aljanso įsitraukimo sprendžiant su energetiniu saugumu susijusius klausimus mandatas buvo apibrėžtas 2010 m. NATO Strateginėje Koncepcijoje (angl. strategic concept), kurioje pažymima, kad NATO plėtos gebėjimus prisidėti prie energetinio saugumo, įskaitant energetikos kritinės infrastruktūros, tranzito ruožų ir linijų apsaugą, bendradarbiavimą su partneriais ir konsultacijas tarp Aljanso narių pagal strateginius įvertinimus ir gynybos planus.    
    
2012 m. Čikagos Sumito deklaracijoje buvo dar katą pabrėžta, kad NATO energetinio saugumo srityje neturi dubliuoti to ką daro kitos tarptautinės organizacijos, ir sutarta, kad bus dirbama ties energetinio efektyvumo karinėse pajėgose ir kritinės energetinės infrastruktūros apsaugos klausimais.

Daugiau informacijos: www.enseccoe.org

Twitter srautas

Sekite naujienas