Artimiausi renginiai

ministras.png

Užsienio reikalų ministras

Linas Linkevičius

Ministro darbotvarkė cv Twitter

Strateginiai projektai dujų sektoriuje

Sukurta 2014.01.20 / Atnaujinta: 2014.02.12 15:55

Šiuo metu Lietuvoje vystomi strateginiai projektai gamtinių dujų sektoriuje, kurie prisidės prie Lietuvos energetinio saugumo stiprinimo ir sudarys prielaidas visavertei Lietuvos integracijai į Europos Sąjungos dujų rinką.

Nacionalinis Suskystintų dujų terminalas Klaipėdoje

Suskystintų gamtinių dujų (SGD)  terminalas – vienas svarbiausių energetinį saugumą užtikrinančių projektų, kuris sukuria sąlygas gamtinių dujų rinkos tiekimo alternatyvų atsiradimui,. Lietuva šiuo metu gamtines dujas importuoja iš vienintelio išorinio gamtinių dujų tiekėjo pagal šio tiekėjo nustatytas taisykles, kainodarą ir terminus. Nesant pasirinkimo galimybės, nėra dujų rinkos. Įgyvendinus SGD terminalo projektą Lietuvos gamtinių dujų vartotojai įgaus galimybę ne tik įsigyti gamtinių dujų iš skirtingų tiekėjų, bet ir rinktis iš viso naujus produktus: trumpalaikius gamtinių dujų tiekimo kontraktus rinkos kainomis ir naujais kainodaros principais (t.y. dujų kainos nesusiejant su naftos produktų kainomis).

SGD terminalas – tai plaukiojanti 170 tūkst. m3 tūrio SGD saugykla su dujinimo įranga ir krantinės infrastruktūra su dujotiekių jungtimis.

SGD terminalo pagrindinė funkcija - priimti ir saugoti suskystintąsias gamtines dujas, jas dujinti ir tiekti į magistralinį tinklą.

SGD terminalo maksimalus techninis dujinimo pajėgumas bus iki 4 mlrd. m3 per metus, o normaliu režimu SGD terminalas bus pajėgus tiekti 1,5-2 mlrd. m3 dujų, Lietuvoje dujų suvartojama apie 3 mlrd. m3/metus (Šiuo metu 100% Lietuvai reikalingų gamtinių dujų dujotiekiais importuojama iš Rusijos.)

Daugiau informacijos: www.oil.lt

Lietuvos-Lenkijos dujotiekių jungties projektas (GIPL)

Dujotiekių jungties su Lenkija projektas yra vienas esminių infrastruktūros projektų regione tiek siekiant užtikrinti alternatyvaus dujų tiekimo galimybę, tiek įgyvendinant Baltijos šalių tikslą susijungti su Europos dujų ir elektros tinklais, kuris buvo įtvirtintas 2011 m. vasario mėn. EVT išvadose (dėl „energetinių salų“ prijungimo). Preliminariais skaičiavimais, Lenkijos – Lietuvos dujotiekių jungties ilgis 562 km., jungties pajėgumai iki 2,3 mlrd. m3, preliminari statybos kaina – 471 mln. eurų, didžioji dalis investicijų bus Lenkijos teritorijoje. Lenkijos "Gaz System S.A." ir AB „Lietuvos dujos“ dujotiekį į Lietuvą planuoja nutiesti iki 2018 metų.

Daugiau informacijos: www.enmin.lt

Trečiojo ES energetikos paketo įgyvendinimas dujų ir elektros sektoriuose

Trečiuoju energetikos paketu (TEP)  siekiama didinti energetikos rinkos veiksmingą bei sudaryti sąlygas bendros ES dujų ir elektros rinkos atsiradimui. Tai padėtų išlaikyti įmanomai žemą kainų lygį, kelti paslaugų standartus ir saugiau apsirūpinti energija.

Didžiausi Trečiojo ES energetikos paketo privalumai: (1) veiksmingas energijos gamybos ir gamtinių dujų gavybos veiklos atskyrimas nuo tinklo eksploatacijos padėsiantis sumažinti interesų konfliktą, kuris gali kilti šias veiklas vykdant kartu, (2) atskyrus veiklas, operatoriai nebeteiks pirmenybės jiems patiems priklausančioms energijos gamybos ir tiekimo bendrovėms, (3) didesnis mažmeninės rinkos skaidrumas ir griežtesnės vartotojų apsaugos taisyklės, (4) veiksmingesnė reguliavimo institucijų priežiūra, kurią vykdys nepriklausomos rinkos priežiūros institucijos ir nacionalinės reguliavimo įstaigos.

Įgyvendinant TEP, Lietuva, siekdama maksimalaus skaidrumo gamtinių dujų sektoriuje, pasirinko visiško gamybos ir tiekimo įmonių atskyrimo nuo perdavimo tinklų modelį (ownership unbundling). Taikant šį TEP įgyvendinimo būdą sukuriamas nepriklausomas atskiras perdavimo sistemos operatorius kuriam nuosavybės teise priklauso perdavimo sistema (tai pats „griežčiausias“, tačiau kartu užtikrinantis maksimalų skaidrumą, TEP įgyvendinimo būdas).

Elektros energetikos sektoriuje nuosavybės atskyrimas buvo įgyvendintas iki 2012 m. spalio 1 d.

Daugiau informacijos: http://ec.europa.eu

Twitter srautas

Sekite naujienas