Artimiausi renginiai

ministras.png

Užsienio reikalų ministras

Linas Linkevičius

Ministro darbotvarkė cv Twitter

ES plėtra

Sukurta 2013.12.05 / Atnaujinta: 2014.02.12 15:01

ES plėtra yra viena svarbiausių ir sėkmingiausių ES užsienio politikos instrumentų. Nuo ES formavimo pradžios (Romos sutarties. pasirašymo 1957 m.) iš viso įvyko šešios plėtros bangos, kurios išaugino valstybių narių skaičių nuo 6 iki 28. Šiuo metu ES plėtros procesas apima Turkiją, Islandiją ir Vakarų Balkanų šalis – Juodkalniją, Serbiją, Makedoniją, Kosovo, Albaniją ir Bosniją ir Hercegoviną.

Šiuo metu:

Derybos dėl narystės ES

Europos Sąjungos sutarties 49 straipsnis numato, kad kiekviena Europos valstybė, gerbianti  ES vertybes ir įsipareigojusi jas remti, gali pareikšti norą tapti Europos Sąjungos nare. Derybos dėl narystės ES negali prasidėti kol visos ES valstybės narės vienbalsiu nesutaria dėl derybų su šalim kandidate mandato.

Narystės ES reikalavimai

Pirmasis etapas link narystės ES –ES narystės kriterijų atitikimas. Šiuo kriterijus 1993 m. susitikime Kopenhagoje nustatė Europos Viršūnių Taryba.

Daugiau apie: “Kopenhagos kriterijus”

2006 m. gruodžio mėn. Europos Vadovų Taryba priėmė „Atnaujintą šalių narių konsensusą dėl plėtros“.

Plačiau: http://www.consilium.europa.eu/.

ES derybų procesas

Tai procesas, kurio metu šalis kandidatė derasi dėl visos Europos Sąjungos teisės (acquis communautaire) perėmimo ir įgyvendinimo sąlygų. Derybų proceso trukmė nėra vienoda ir priklauso nuo šalies kandidatės pažangos ir atitikimo ES teisei.

Derybos apima 35 politikos sritis (skyrius) ir dėl kiekvieno iš jų yra deramasi atskirai.

Plačiau: http://ec.europa.eu

Derybų procesas baigiasi tuomet, kai visi derybiniai skyriai yra uždaryti.

Plėtros strategija ir Tarybos išvados

Kiekvienais metais Komisija pristato Komunikatą Tarybai ir Europos Parlamentui dėl Plėtros paketo, kurį sudaro plėtros strategija ir pažangos ataskaitos, o Taryba šio paketo pagrindu tvirtina kasmetines Stabilizacijos ir asociacijos proceso išvadas.

2013 m. Plėtros paketas: http://ec.europa.eu/
2013 m. ES plėtros ir Stabilizacijos ir asociacijos proceso išvados: http://www.consilium.europa.eu/

ES ir Turkija

1999 m. Turkijai suteiktas ES valstybės kandidatės statusas.
2005 m. Turkija pradėjo derybas dėl narystės ES. Šiuo metu Turkijos derybose dėl narystės ES atidaryta 14 derybinių skyrių, vienas jų - uždarytas. 12 derybinių skyrių yra atidarytų, bet „užšaldytų“. Dar 17 skyrių yra užblokuotų (Europos Komisijos, Kipro ir Prancūzijos).
2010-2013 m. spalio mėn. neatidarytas nei vienas derybinis skyrius. 2013 m. lapkričio 5 d., Lietuvos pirmininkavimo Europos Sąjungos Tarybai metu, Tarpvyriausybinėje konferencijoje su Turkija daugiau nei po 3 metų pertraukos atidarytas naujas derybinis skyrius: 22 (Regioninė politika ir struktūrinių priemonių koordinavimas).
2013 m. Pažangos ataskaita

ES ir Islandija

2010 m. Islandijai suteiktas šalies kandidatės statusas ir pradėtos derybos dėl narystės ES. Šiuo metu ES narystės derybose su Islandija atidaryti 27 derybiniai skyriai, 11 iš jų uždaryti.
2013 m. sausio mėnesį Islandijos Vyriausybė paskelbė, jog priimtas sprendimas laikinai sustabdyti derybas su ES. Gegužės mėnesį nauja Islandijos Vyriausybė paskelbė, kad ES narystės derybos ir toliau lieka sustabdytos, o jų tolesnės eigos klausimas  bus perduotas tautos referendumui.
2013 m. Pažangos ataskaita

ES ir Juodkalnija

2010 m. Juodkalnijai suteiktas šalies kandidatės statusas
2012 m. Juodkalnija pradėjo derybas dėl narystės ES. Komisija narystės derybose su Juodkalnija laikosi Naujo Požiūrio (New Approach) principo, kuris yra įtvirtintas ES derybų su Juodkalnija mandate. Šio naujo požiūrio esmė - pradėti ir baigti derybas nuo sunkiausių derybinių skyrių. Juodkalnijos atveju, tai – 23-asis (Teismai ir pagrindinės teisės) ir 24-asis (Teisingumas, laisvė ir saugumas) derybiniai skyriai. Pažanga šiuose dviejuose derybiniuose skyriuose apsprendžia visą derybų eigą. Šiuo metu ES narystės derybose su Juodkalnija atidaryti 7 derybiniai skyriai, 2 iš jų uždaryti.
2013 m. gruodžio 18 d. Lietuvos pirmininkavimo Europos Sąjungos Tarybai metu, Tarpvyriausybinėje Plėtros Konferencijoje buvo atidaryti pagrindiniai, 23 ir 24, derybiniai skyriai, taip pat kiti trys derybiniai skyriai (5 “Viešieji pirkimai”, 6 “Bendrovių teisė” ir 20 “Įmonių ir pramonės politika”).
2013 m. Pažangos ataskaita

ES ir Serbija

2012 m. Serbijai suteiktas šalies kandidatės statusas.
2014 m. Serbija pradėjo derybas dėl narystės ES.
2013 m. Pažangos ataskaita

ES ir kitos Vakarų Balkanų šalys

Makedonija

Makedonija yra šalis kandidatė nuo 2005 m. Iki šiol konkreti derybų pradžios data yra nenustatyta. 2013 m. Komisijos pažangos ataskaitoje penktą kartą iš eilės (kasmet nuo 2009 m.) pakartota rekomendacija pradėti ES derybas su Makedonija.

Albanija

Albanija yra potenciali šalis kandidatė. 2009 m. Albanija pateikė paraišką dėl narystės ES. 2013 m. Europos Komisija rekomendavo Tarybai suteikti Albanijai šalies kandidatės statusą, atsižvelgiant į tai, kad Albanija tęs kovą su organizuotu nusikalstamumu ir korupcija.

Bosnija ir Hercegovina

Bosnija ir Hercegovina yra potenciali ES šalis kandidatė. 2008 m. ES ir Bosnija ir Hercegovina pasirašė Stabilizacijos ir asociacijos susitarimą.

Kosovas

Kosovas yra Stabilizacijos ir asociacijos proceso (ES politikos Vakarų Balkanams) dalis. 2013 m. spalio 28 d. pradėtos derybos dėl Stabilizacijos ir asociacijos susitarimo su Kosovu.

 

Twitter srautas

Sekite naujienas