Artimiausi renginiai

ministras.png

Užsienio reikalų ministras

Linas Linkevičius

Ministro darbotvarkė cv Twitter

Europos saugumo ir bendradarbiavimo organizacija

Sukurta 2014.01.29 / Atnaujinta: 2014.02.12 15:49

1975 m. Helsinkyje įsteigta Europos saugumo ir bendradarbiavimo konferencija (toliau – ESBK) pasibaigus Šaltajam karui peraugo į Europos saugumo ir bendradarbiavimo organizaciją (toliau – ESBO). Oficialiai naujasis pavadinimas naudojamas nuo 1995 m. sausio 1 d. Šiuo metu ESBO yra didžiausia pasaulyje regioninė saugumo organizacija, vienijanti 57 Europos, Šiaurės Amerikos, Pietų Kaukazo ir Azijos valstybes ir 11 valstybių partnerių.

Pagrindinį dėmesį ESBO skiria valstybių ir tautų tarpusavio pasitikėjimo skatinimui, demokratinėms reformoms, modernių institucijų bei pilietinės visuomenės kūrimui, rinkimų stebėjimui.

Pagrindiniai organizacijos tikslai: nedalomas saugumas, konfliktų prevencija ir pokonfliktinis sureguliavimas.

ESBO veikla apima tris dimensijas:

 • politinę ir karinę (ginklų kontrolė, sienų saugumas ir valdymas, kova prieš terorizmą, konfliktų prevencija);
 • ekonominę ir aplinkosauginę (ekonominio bendradarbiavimo skatinimas, transportas, energetika, aplinkosauga, komunikacija, investicijos, verslo bendradarbiavimas, švietimo ir mokslo skatinimas);
 • žmogiškąją (žmogaus teisės, tolerancija ir nediskriminacija, rinkimai).

Tarptautinė bendruomenė itin vertina ESBO Demokratinių institucijų ir žmogaus teisių biuro vykdomą rinkimų stebėjimą, kuriuo dažnai remiamasi priimant galutinius sprendimus dėl rinkimų demokratiškumo. 

Daugiau informacijos: ESBO

Lietuva ir ESBO

Lietuva, kartu su Estija ir Latvija, 1991 m. rugsėjo 10 d. tapo ESBK valstybe dalyve. Tai buvo pirmoji tarptautinė organizacija, kurios nare tapo Lietuva atkūrus nepriklausomybę. ESBK atliko labai svarbų vaidmenį išvedant užsienio kariuomenę iš Baltijos valstybių. Ypatingai svarbūs 1992 m. Helsinkio Valstybių vadovų susitikimo ir Stokholmo bei Romos Ministrų Tarybos susitikimų sprendimai, kuriuose numatomi įpareigojimai dėl užsienio valstybių kariuomenės išvedimo iš Baltijos šalių teritorijos.

Lietuvos pirmininkavimas ESBO

2011 m. sausio 1 d. – gruodžio 31 d. Lietuva pirmininkavo ESBO. Pirmininko pareigas ėjo tuometinis Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministras Audronius Ažubalis.

Pirmininkaudama ESBO Lietuva tęsė prasmingus organizacijos žingsnius įgyvendinant laisvos, demokratiškos, vieningos ir nedalomos Euroatlantinės ir Eurazijos saugumo bendruomenės viziją. Lietuva reikšmingai prisidėjo prie organizacijos tikslų sprendžiant užsitęsusius konfliktus (po penkerių metų pertraukos atnaujintos oficialios 5+2 derybos dėl konflikto Moldovoje), stiprinant ESBO pajėgumus kovoje su transnacionalinėmis grėsmėmis, tarp jų ir kylančiomis iš Afganistano teritorijos. Pirmininkaudama Lietuva nuosekliai laikėsi bei skelbė ESBO pagrindines vertybes – žmogaus teisių ir laisvių užtikrinimo, demokratinių visuomenių kūrimo būtinybės, gynė žiniasklaidos laisvę ir žurnalistų saugumą. Įgyta ypač vertinga diplomatinė patirtis valdant regionines krizes, vedant diplomatines derybas, imantis tarpininkavimo vaidmenų, įgyvendinant sunkius, nuoseklius ir ilgalaikių diplomatinių pastangų reikalaujančius tarptautinius uždavinius.

Lietuvos pirmininkavimo ESBO prioritetai

Bendrieji:

 • Astanos ESBO valstybių vadovų susitikimo sprendimų įgyvendinimas,
 • Europos saugumo dialogo tąsa,
 • regioninio bendradarbiavimo skatinimas.

Politinė-karinė dimensija:

 • naujos grėsmės,
 • kibernetinio saugumo koncepcijos rengimas,
 • karinių pajėgų skaidrumą skatinančių priemonių Europoje stiprinimas, atnaujinant 1999 m. Vienos dokumentą.

Ekonominė-aplinkosauginė dimensija:

 • dialogas energetinio saugumo ir transporto klausimais.

Žmogiškoji dimensija:

 • žiniasklaidos laisvė ir žurnalistų apsauga,
 • nepriklausomų žmogaus teisių institutų stiprinimas,
 • kova su neapykantos nusikaltimais per tolerancijos švietimą.

2011 m. gruodžio 6-7 d. Vilniuje įvyko ESBO Ministrų tarybos 18-oji sesija, kurioje dalyvavo 41 šalies užsienio reikalų ministrai, 1040 delegatų iš 56 ESBO dalyvaujančių šalių ir 12 šalių partnerių. Sesijoje priimta 15 sprendimų ir deklaracijų, įskaitant sprendimus dėl ESBO vaidmens konfliktų cikle, ESBO bendradarbiavimo su Afganistanu ir šalimis-partnerėmis sustiprinimo, ESBO veiksmų kovoje su tarptautinėmis grėsmėmis koordinavimo sustiprinimo ir t.t. Ministrų tarybos sustikime Minsko grupės ko-pirmininkai ir Azerbaidžano bei Armėnijos užsienio reikalų ministrai patvirtino pareiškimą dėl Kalnų Karabacho konflikto sureguliavimo.

Vilniuje lapkričio 30 d. – gruodžio 1 d. po penkerių metų pertraukos įvyko pirmosios oficialios 5+2 derybos dėl konflikto Moldovoje ir taip atnaujintas šis procesas.

Gruodžio 4–5 d. Ministrų tarybos paraštėse vyko Pilietinės visuomenės paralelinė konferencija ir bendradarbiavimui su ESBO Viduržemio partneriais skirta ESBO pirmininko ir ODIHR organizuota konferencija. Abiejų renginių rekomendacijos perduotos ESBO Pirmininkui ir išplatintos ESBO šalims kaip oficialūs dokumentai.

Vilniuje ESBO Pirmininkas ir ESBO atstovė visuomenės informavimo priemonių laisvės klausimams taip pat parengė ir pristatė ESBO geriausios praktikos gidą dėl žurnalistų saugumo.

Rinkimų stebėjimas

Lietuva, laikydamasi tarptautinių įsipareigojimų, kviečia ESBO stebėti Lietuvoje vykstančių rinkimų. 1996 m. lapkričio 10 d. ESBO pirmą kartą siuntė rinkimų stebėjimo misiją stebėti Lietuvos Respublikos Seimo rinkimų. 2009 m. gegužės 17 d. Prezidento rinkimų išvakarėse Lietuvoje apsilankiusi ESBO Demokratinių institucijų ir žmogaus teisių biuro (Office for Democratic Institutions and Human Rights  – ODIHR) rinkimų poreikių įvertinimo misija pateikė išvadą, kad vertinimo ar stebėjimo veikla šiuose rinkimuose nėra reikalinga. Remdamasi Lietuvos Respublikos kvietimu stebėti 2012 m. spalio 14 d. rengtų Lietuvos Respublikos Seimo rinkimų ir birželio 26–28 d. įvykusių rinkimų poreikių vertinimo misijos rekomendacijomis, ODIHR 2012 m. spalio 1–19 d. atvyko į rinkimų stebėjimo misiją ir pateikė išvadas bei rekomendacijas dėl Lietuvos Respublikos Seimo rinkimų.

Twitter srautas

Sekite naujienas