Artimiausi renginiai

ministras.png

Užsienio reikalų ministras

Linas Linkevičius

Ministro darbotvarkė cv Twitter

Lietuvos narystė tarptautinėse organizacijose ir renkamuose jų organuose

Sukurta 2014.01.29 / Atnaujinta: 2014.02.04 16:06

Narystė tarptautinėse organizacijose (pagal įstojimo datą)

 

Organizacija

Narystė

1.

Europos saugumo ir bendradarbiavimo organizacija
Organization of Security and Cooperation in Europe (OSCE)

1991 09 10

2.

Jungtinės Tautos
United Nations (UN)

1991 09 17

3.

Tarptautinė civilinės aviacijos organizacija
International Civil Aviation Organization (ICAO)

1991 09 27

4.

Tarptautinė darbo organizacija
International Labour Organization (ILO)

1991 10 04

5.

Jungtinių Tautų švietimo, mokslo ir kultūros organizacija
UN Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO)

1991 10 07

6.

Tarptautinė telekomunikacijų sąjunga
International Telecommunications Union (ITU)

1991 10 12

7.

Tarptautinė paminklų apsaugos organizacija
International Centre for the Study of the Preservation and Restoration of Cultural Property (ICCROM)

1991 10 21

8.

Interpolas
Interpol

1991 11 04

9.

Maisto ir žemės ūkio organizacija
Food and Agricultural Organization (FAO)

1991 11 09

10.

Pasaulinė sveikatos organizacija
World Health Organization (WHO)

1991 11 25

11.

Tarptautinė standartizacijos organizacija
International Standardization Organization (ISO)

1992 01 01

12.

Pasaulinė pašto sąjunga
Universal Postal Union (UPU)

1992 01 10

13.

Europos rekonstrukcijos ir plėtros bankas
European Bank for Reconstruction and Development (EBRD)

1992 01 30

14.

Baltijos jūros valstybių taryba
Council of the Baltic Sea States (CBSS)

1992 03 05

15.

Pasaulio gyvūnų sveikatos organizacija
World Organisation for Animal Health (OIE)

1992 04 21
(atkurta narystė)

16.

Tarptautinis valiutos fondas
International Monetary Fund (IMF)

1992 04 29

17.

Pasaulinė intelektualinės nuosavybės organizacija
World Intellectual Property Organization (WIPO)

1992 04 30

18.

Pasaulio muitinių organizacija
World Customs Organization (WCO)

1992 06 18

19.

Europos civilinės aviacijos konferencija
European Civil Aviation Conference (ECAC)

1992 07 02

20.

Pasaulinė meteorologijos organizacija
World Meteorological Organization (WMO)

1992 07 03

21.

Tarptautinis rekonstrukcijos ir plėtros bankas (Pasaulio banko grupė)
International Bank for Reconstruction and Development (World Bank)

1992 07 06

22.

Tarptautinis investicinių ginčų sprendimo centras (Pasaulio banko grupė)
International Centre for Settlement of Investment Disputes (ICSID)

1992 08 05

23.

Tarptautinė finansų korporacija (Pasaulio banko grupė)
International Financial Corporation (IFC)

1993 01 15

24.

Europos Taryba
Council of Europe (COE)

1993 05 14

25.

Daugiašalė investicijų draudimo agentūra (Pasaulio banko grupė)
Multilateral Investment Guarantee Agency (MIGA)

1993 06 08

26.

Tarptautinė atominės energetikos agentūra
International Atomic Energy Agency (IAEA)

1993 11 18

27.

Tarptautinė teisinės metrologijos organizacija
International Organization of Legal Metrology (OIML)

1994 01 01

28.

Baltijos ministrų taryba
Baltic Council of Ministers

1994 06 13

29.

Tarptautinis transporto forumas
International Transport Forum (ITF)

1994 12 27

30.

Eurazijos valstybinių metrologijos įstaigų bendradarbiavimo organizacija
Euro-Asian Cooperation of National Metrology Institutions (COOMET)

1995 01 01

31.

Tarptautinė tarpvalstybinio geležinkelių transporto organizacija
Intergovernmental Organisation for International Carriage by Rail (OTIF)

1995 11 01

32.

Tarptautinė migracijos organizacija
International Organization for Migration (IOM)

1995 11 28

33.

Tarptautinė jūrų organizacija
International Maritime Organization (IMO)

1995 12 07

34.

Cheminių ginklų uždraudimo organizacija
Organisation for the Prohibition of Chemical Weapons (OPCW)

1998 05 15

35.

Visuotinė branduolinių bandymų uždraudimo sutarties organizacija
Comprehensive Nuclear Test Ban Treaty Organization (CTBTO)

2000 02 07

36.

Pasaulio turizmo organizacija
World Tourism Organisation (UNWTO)

2001 05 12

37.

Pasaulio prekybos organizacija
World Trade Organization (WTO)

2001 05 31

38.

Hagos tarptautinės privatinės teisės konferencija
The Hague Conference on Private International Law

2001 10 23

39.

Šiaurės Atlanto sutarties organizacija
North Atlantic Treaty Organization (NATO)

2004 03 29

40.

Europos Sąjunga
European Union (EU)

2004 05 01

41.

Europos patentų organizacija
European Patent Office (EPO)

2004 12 01

42.

Europos meteorologinių palydovų eksploatacijos organizacija
European Organisation for the Exploitation of Meteorological Satellites (EUMETSAT)

2005 11 07

43.

Tarptautinė jūrų tyrinėjimo taryba
International Council for the Exploration of the Sea (ICES)

2006 05 31

44.

Europos vidutinės trukmės orų prognozių centras
European Centre for Medium-Range Weather Forecasts (ECMWF)

2006 11 20

45.

Tarptautinis privatinės teisės unifikavimo institutas
International Institute for the Unification of Private Law (UNIDROIT)

2007 01 01

46.

Tarptautinė atsinaujinančios energijos agentūra
International Renewable Energy Agency (IRENA)

2011 03 01

47.

Tarptautinė plėtros asociacija (Pasaulio banko grupė)
International Development Association (IDA)

2011 09 23

48.

Tarptautinė antikorupcijos akademija
International Anti-Corruption Academy (IACA)

2013 05 21

Narystė renkamuose tarptautinių organizacijų organuose

Organizacija

Kadencija

UNESCO Tarptautinės kampanijos Nubijos muziejui Aswan‘e ir Egipto civilizacijos nacionaliniam muziejui Kaire steigti vykdomasis komitetas
UNESCO Executive Committee of the International Campaign to Save the Monuments of Nubia

1991–2001
2001–2003
2003–2005
2007–2009

UNESCO Vykdomoji taryba
UNESCO Executive Board (EB)

1997–2001
2005–2009

JT Gyvenamųjų vietų programa
United Nations Human Settlements Programme (UN HABITAT)

1999–2002

Moterų padėties komisija (ECOSOC funkcinė komisija)
Commission on Situation of Women (CSW)

1999–2003

Tarptautinė darbo organizacija (Valdymo taryba)
International Labour Organisation (ILO, Governing Body)

1999–2005
2008–2011
2011–2014

Pasaulinė meteorologijos organizacija (Vykdomoji taryba)
World Meteorology Organisation (WMO, Executive Council)

2000–2003

Pasaulinė sveikatos organizacija (Vykdomoji taryba)
World Health Organisation (WHO, Executive Board)

2000–2003
2012–2015

Populiacijos ir vystymosi komisija (ECOSOC funkcinė komisija)
Commission on Population and Development (CPD)

2002–2005

UNESCO Pasaulio paveldo komitetas (Lietuva jam pirmininkavo 2005-2006 m.)
UNESCO World Heritage Committee (Lithuania presided it in 2005-2006)

2003–2007

UNESCO Tarpvyriausybinis kultūros vertybių grąžinimo į kilmės šalį arba jų restitucijos nelegalaus pasisavinimo atveju komitetas
UNESCO Intergovernmental Committee for Promoting the Return of Cultural Property to its Countries of Origin or its Restitution in Case of Illicit Appropriation (ICPRCP)

2003–2007
2013–2017

JT Ekonominė ir socialinė taryba
UN Economic and Social Council (ECOSOC)

2005–2007

JT Tarptautinės prekybos teisės komisija
United Nations Commission on International Trade Law (UNCITRAL)

2005–2007

UNESCO 1954 m. Hagos konvencijos dėl kultūros vertybių apsaugos ginkluoto konflikto metu 1999 m. antrojo protokolo Kultūros vertybių apsaugos ginkluoto konflikto metu komitetas
UNESCO Committee of the 1999 Second Protocol to the Hague Convention of 1954 for the Protection of Cultural Property in the Event of Armed Conflict

2005–2007
2007–2011

UNESCO Tarptautinis bioetikos komitetas
UNESCO International Bioethics Committee (IBC)

2006–2009

Tarptautinės telekomunikacijų sąjungos Radijo ryšio reguliavimo valdyba
International Telecommunication Union Radio Broadcasting Board (ITU RBB)

2006–2010

JT Ekonominės ir socialinės tarybos prezidentas
UN President of the Economic and Social Council

2007 m.

Tarptautinė atominės energetikos agentūra (Valdytojų taryba)
International Atomic Energy Agency (IAEA, Governors Board)

2007–2008
2008–2009

UNESCO Vykdomosios tarybos vicepirmininko postas
UNESCO Vice-president of the Executive Board

2007–2009

UNESCO Tarpvyriausybinis kultūrų raiškos įvairovės apsaugos ir skatinimo komitetas
UNESCO Intergovernmental Committee for the Safeguarding of Intangible Cultural Heritage (ICSICH)

2007–2011

UNESCO Fizinio lavinimo ir sporto vystymo komitetas
UNESCO Intergovernmental Committee for Physical Education and Sport (CIGEPS)

2007–2011

UNESCO Būstinės komitetas (Lietuvos nuolatinės atstovybės prie UNESCO vadovė ambasadorė Ina Marčiulionytė jam pirmininkavo 2007 – 2009 m.)
UNESCO Headquarters Committee (Lithuanian ambassador to UNESCO Ina Marčiulionytė presided over it in 2007-2009)

2007–2011

Narkotikų komisija (ECOSOC funkcinė komisija)
Commission on Narcotics and Drugs (CND)

2008–2011

Statistikos komisija (ECOSOC funkcinė komisija)
Statistical Commission

2008–2011

JT Vaiko teisių komitetas
UN Committee on the Rights of a Child (CRC)

2008–2011

Tarptautinė pašto sąjunga (Administracinė taryba)
Universal Postal Union (UPU, Administrative Council)

2009–2012

UNESCO programos Žmogus ir biosfera Tarptautinė koordinuojanti taryba
UNESCO International Co-ordinating Council of the Man and the Biosphere Programme (MAB ICC)

2009–2013

UNESCO Socialinių transformacijų valdymo programos tarpvyriausybinė taryba
UNESCO Intergovernmental Council of the Management of Social Transformations Programme (MOST)

2011–2015

Tarptautinė humanitarinių faktų nustatymo komisija
International Humanitarian Fact-Finding Commission (IHFFC)

2012–2017

Moterų diskriminacijos panaikinimo komitetas
Committee on the Elimination of Discrimination Against Women (CEDAW)

2013–2016

UNESCO Tarpvyriausybinis Kultūrų raiškos apsaugos ir skatinimo komitetas
UNESCO Intergovernmental Committee for the Protection and Promotion of the Diversity of Cultural Expressions (DCE)

2013–2017

UNESCO Tarpvyriausybinės programos „Informacija visiems“ taryba
UNESCO Intergovernmental Council for the Information for All Programmes (IFAP)

2013–2017

UNESCO Tarpvyriausybinis bioetikos komitetas
UNESCO Intergovernmental Bioethics Committee (IGBC)

2013–2017

JT Saugumo Taryba
UN Security Council (SC)

2014–2015

Pasaulinės sveikatos organizacijos Europos aplinkos ir sveikatos ministrų taryba
World Health Organisation European Environment and Health Ministerial Board

2014–2016

 

Twitter srautas

Sekite naujienas