Artimiausi renginiai

ministras.png

Užsienio reikalų ministras

Linas Linkevičius

Ministro darbotvarkė cv Twitter

Branduolinis ir kibernetinis saugumas

Sukurta 2013.12.05 / Atnaujinta: 2014.02.05 11:58

Pasaulinis branduolinio saugumo viršūnių susitikimas

2010 m. balandžio 12-13 d. JAV prezidento B. Obamos iniciatyva Vašingtone įvyko pirmasis Branduolinio saugumo viršūnių susitikimas (dalyvavo 47 šalių vadovai). Jis buvo skirtas sutelkti pastangas ir užtikrinti, kad medžiagos, iš kurių galima pagaminti branduolinių bombų (plutonis, smarkiai prisodrintas uranas), nepatektų į teroristų ir kontrabandininkų rankas.

Vašingtone pasaulio lyderiai įvardijo konkrečius nacionalinius įsipareigojimus, kuriais būtų siekiama apsaugoti jautrias branduolines medžiagas, pvz., atsisakyti stipriai prisodrinto urano, prisijungti prie svarbių pasaulinių branduolinio saugumo konvencijų, kurti Branduolinio saugumo kompetencijos centrus, prisidėti prie Branduolinio saugumo fondo, kurį administruoja Tarptautinė atominės energetikos agentūra (TATENA).

2012 m. kovo 26-27 d. Seule (Korėjos Respublika) vyko Branduolinio saugumo viršūnių susitikimas, į kurį Lietuva buvo pakviesta pirmą kartą. Susitikime dalyvavusi Lietuvos Respublikos Prezidentė Dalia Grybauskaitė informavo, kad Lietuva visuose tarptautiniuose renginiuose siūlo griežtinti branduolinės saugos reikalavimus ir padaryti juos privalomus, taip pat sustiprinti TATENA vaidmenį prižiūrint tų įpareigojimų įgyvendinimą. Viršūnių susitikime paskelbtą Lietuvos iniciatyvą steigti Branduolinio saugumo kompetencijos centrą labai palaikė TATENA vadovas Y. Amano, kuris pažadėjo visokeriopą paramą kuriant ir vystant Centro veiklą.

Trečiasis Branduolinio saugumo viršūnių susitikimą vyks 2014 m. kovo 24 – 25 d. Hagoje (Nyderlandų Karalystė).

Branduolinio saugumo kompetencijos centras

Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Pasieniečių mokykloje Branduolinio saugumo kompetencijos centras buvo įkurtas vadovaujantis TATENA koordinuojamų branduolinio saugumo paramos centrų koncepcija. BSKC veiklos tikslai ir kompetencija buvo  nustatyti Lietuvos Respublikos valstybės institucijų, tarptautinių organizacijų ir užsienio valstybių-partnerių konsultacijų ir derybų  metu.

BSKC misija yra užtikrinti branduolinio saugumo režimą įgyvendinančių institucijų darbuotojų aukštą profesinę kompetenciją per mokymus.

Pagrindiniai centro veiklos tikslai - organizuoti ir vykdyti personalo mokymus kovos su branduolinių ir kitų radioaktyviųjų  medžiagų ir kitų radioaktyviųjų medžiagų kontrabanda srityje bei skatinti tarpinstitucinį bendradarbiavimą branduolinio saugumo klausimais. BSKC vykdo ir plėtoja tarptautinį bendradarbiavimą branduolinio saugumo personalo mokymo ir kvalifikacijos tobulinimo  srityje.

BSKC rengia ir tobulina mokymo programas ir mokymo priemones branduolinio saugumo užtikrinimo tematika, organizuoja branduolinio saugumo instruktorių rengimą, analizuoja informaciją apie Lietuvos Respublikos ir užsienio institucijų vykdomus personalo mokymus branduolinio saugumo srityje, atlieka mokymų poreikio analizę. BSKC dalyvauja tarpinstitucinės kovos su branduolinių ir kitų radioaktyviųjų  medžiagų kontrabanda darbo grupės veikloje, atstovauja Lietuvos Respublikai tarptautiniuose susitikimuose branduolinio saugumo mokymo plėtros klausimais.

Nuo 2011 m. BSKC yra TATENOS koordinuojamo Branduolinio saugumo paramos centrų tinklo dalyvis. Šio tinklo pagrindiniai veiklos tikslai yra aukštos kokybės personalo mokymo plėtra, tinklo narių bendradarbiavimas ir keitimasis patirtimi.  Tinklas nagrinėja ir tiria tokius klausimus, kaip: mokymo sistemų rengimas, mokymo metodologija, instruktorių rengimas ir akreditacija, mokymo poreikio analizė, mokymo programų kokybės vertinimas, gerosios praktikos identifikavimas ir rekomendacijų formavimas ir kt.  

2012 metais BSKC surengė 7 mokymus branduolinio saugumo temomis, kuriuose dalyvavo 129 Lietuvos institucijų atstovai. 2013 metais BSKC surengė 11 mokymų, kuriuose dalyvavo 212 asmenų; du mokymo renginiai buvo skirti tarptautinei auditorijai - savaitės trukmės seminaras aukšto rango Gruzijos pareigūnams ir vienos dienos seminaras branduolinio saugumo vystymo pasienyje aptarti kartu su  Japonijos integruotu paramos branduoliniam neplatinimui ir branduoliniam saugumui centru.

Lietuvos kibernetinis saugumas

Lietuva, kaip ir daugelis pasaulio valstybių, susiduria su kibernetinio saugumo iššūkiais. Nuosekliai siekdama koordinuoti visų valstybės institucijų veiklą šioje srityje ir sudaryti prielaidas kibernetiniam saugumui Lietuvoje 2011-2019 metais plėtoti, Lietuvos Respublikos Vyriausybė 2011 m. birželio 29 d. nutarimu Nr. 796 patvirtino Elektroninės informacijos saugos (kibernetinio saugumo) plėtros 2011-2019 metais programą, kurios įgyvendinimą koordinuoja Vidaus reikalų ministerija.

Nuo 2008 m. Lietuvos ryšių reguliavimo tarnyba ( RRT  ) vykdo nacionalinę elektroninių ryšių tinklų ir informacijos saugumo incidentų tyrimo (CERT-LT padalinys) funkciją (www.cert.lt). CERT-LT atlieka elektroninių ryšių tinklų ir informacijos saugumo incidentų tyrimus, koordinuoja veiksmus sprendžiant incidentus, rengia įspėjimus apie grėsmes, teikia rekomendacijas.

Lietuvoje taip pat vykdomas nuolatinis vartotojų švietimas ir informavimas IT saugumo klausimais: www.esaugumas.lt, www.draugiskasinternetas.lt.

Twitter srautas

Sekite naujienas