Artimiausi renginiai

ministras.png

Užsienio reikalų ministras

Linas Linkevičius

Ministro darbotvarkė cv Twitter

Kova su terorizmu

Sukurta 2013.12.05 / Atnaujinta: 2014.02.05 11:26

Tarptautinė bendruomenė prieš terorizmą

Tarptautinė bendruomenė terorizmu susirūpino dar prieš Antrąjį pasaulinį karą ir jau 1934 metais įtraukė šį klausimą į savo darbotvarkę. Greta 16 universalių konvencijų (visas jas Lietuva pasirašė ir ratifikavo) ir protokolų Jungtinių Tautų Saugumo Taryba yra priėmusi keletą rezoliucijų, susijusių su terorizmu. Svarbiausia iš jų – visaapimanti Saugumo Tarybos rezoliucija Nr. 1373, priimta 2001 metų rugsėjo 28 dieną po teroristinių išpuolių Niujorke ir Vašingtone. 2011 m. gruodžio 7 d. JT Generalinė asamblėja priimta rezoliucija 66/10 įkūrė Kovos su terorizmu centrą prie pagrindinės JT būstinės.

Europos Sąjunga yra parengusi veiksmų planą keturiems veikos aspektams kovoje su terorizmu. ES kovos su terorizmu koordinatorius du kartus per metus raportuoja apie veiksmų plano įgyvendinimą.

Pasaulinė kovos su branduoliniu terorizmu iniciatyva (angl. Global Initiative to Combat Nuclear Terrorism), paskelbta G. Bušo ir V. Putino dar 2006 m. liepos 15 d., yra 85 šalis ir 4 stebėtojus vienijanti tarptautinė partnerystė, kurios tikslas – pagerinti nacionalinius ir tarptautinius pajėgumus teroristinių išpuolių prevencijos, išaiškinimo ir reagavimo srityse.

Lietuva, siekdama aktyviai prisidėti prie tarptautinių branduolinio saugumo iniciatyvų, skirtų pastangoms sutelkti, kad radioaktyvios medžiagos nepatektų į teroristų ir kontrabandininkų rankas, 2011 m. gruodžio 1 d. Vilniuje surengė JAV ir Lietuvos ekspertų konsultacijas. Jose Lietuva ir JAV patvirtino poreikį užkardyti teroristų ir kitų nusikalstamo pasaulio dalyvių galimybes įsigyti branduolinių medžiagų. Ekspertai apsikeitė turima gerąja praktika koordinuojant įvairių valstybės institucijų veiklą kovoje prieš branduolinių medžiagų kontrabandą, pasidalijo turima praktika branduolinių medžiagų aptikimo ir su tuo susijusių nusikaltimų užkardymo, įrodymų teisminiam tyrimui surinkimo ir naujausių technologijų taikymo srityse.

Tarptautinio terorizmo grėsmė Lietuvai

Lietuvos Respublikos nacionalinio saugumo strategijoje tarptautinis terorizmas yra įvardytas kaip vienas iš veiksnių, formuojančių Lietuvos saugumo politikos darbotvarkę. Terorizmas kelia rimtą grėsmę tarptautinės bendrijos – taigi ir Lietuvos – saugumui. Tačiau Lietuvai ši grėsmė yra išorinė – vidaus situacija ir istorinė patirtis nesudaro sąlygų vidinėms teroristinėms grupuotėms kurtis. Pavojus pirmiausia kyla iš tarptautinio terorizmo.

2007 m. gegužės 17 d. buvo priimtas Lietuvos Respublikos įstatymas dėl Tarptautinės konvencijos dėl kovos su branduolinio terorizmo veiksmais ratifikavimo, kuris įsigaliojo 2007 m. birželio 16 d.

Šiuo metu Lietuvoje nustatytas žemiausias teroro akto grėsmės lygis.

Twitter srautas

Sekite naujienas