Artimiausi renginiai

ministras.png

Užsienio reikalų ministras

Linas Linkevičius

Ministro darbotvarkė cv Twitter

Galiojančios tarptautinės sankcijos

Sukurta 2014.02.03 / Atnaujinta: 2014.02.12 15:16

Lietuva kaip Europos Sąjungos ir Europos saugumo ir bendradarbiavimo organizacijos šalis narė šiuo metu taiko skirtingos apimties ribojančias priemones (sankcijas) šių valstybių atžvilgiu. Lietuva taip pat taiko sankcijas asmenų, siejamų su tarptautiniu terorizmu, atžvilgiu.

Jūsų patogumui skelbiame informaciją apie naujausius Europos Sąjungos teisės aktus dėl ribojamųjų priemonių (sankcijų) taikymo, kitus aktualius Europos Sąjungos teisės aktus rasite Europos Komisijos sąvade (atkreiptinas dėmesys į sąvado atnaujinimo datą).

Dėmesio:

2014 m. sausio 20 d. Europos Sąjungos Tarybos įgyvendinimo sprendimas 2014/24/BUSP ir įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 46/2014 dėl ribojamųjų priemonių Baltarusijai. (Teisės aktais patikslinami ribojamųjų priemonių taikymo vienam asmeniui motyvai).

2014 m. sausio 20 d. Europos Sąjungos Tarybos reglamentas (ES) Nr. 45/2014, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 204/2011 dėl ribojamųjų priemonių atsižvelgiant į padėtį Libijoje. (Reglamentu iš dalies pakeičiamos atleidimo nuo atsakomybės ir reikalavimų netenkinimo sąlygos).

2014 m. sausio 20 d. Europos Sąjungos Tarybos priimtas sprendimas 2014/21/BUSP ir reglamentas 2014/42/ES, kuriais keičiami teisės aktai dėl ribojamųjų priemonių Iranui. Teisės aktais laikinai (6 mėnesių laikotarpiui - iki liepos 20 d.) sustabdomos tam tikros ES taikomos autonominės ribojamosios priemonės, susijusios su:

  • draudimu teikti Irano žalios naftos draudimo bei perdraudimo ir įvežimo paslaugas;
  • draudimu importuoti, įsigyti ar transportuoti Irano naftos chemijos produktus ir teikti susijusias paslaugas;
  • draudimu prekiauti auksu ir tauriaisiais metalais su Irano Vyriausybe, valstybinėmis įstaigomis ir Irano centriniu banku arba jų vardu veikiančiais asmenimis ir subjektais;

Teisės aktais taip pat dešimt kartų padidinamos lėšų pervedimo į Iraną leistinos ribos. Aktreiptinas dėmesys, kad pervedimų su Irano asmenimis tvarką reglamentuoja Vyriausybės nutarimas.

Europos Sąjungos Taryba, įgyvendindama Jungtinių Tautų Saugumo Tarybos rezoliuciją Nr. 2127 (2013), pradėjo taikyti ribojamąsias priemones Centrinės Afrikos Respublikai (įvestas ginklų embargas ir susijusių paslaugų bei finansavimo teikimo draudimas). Ribojamosios priemonės įvestos ES Tarybos sprendimu 2013 gruodžio 23 d.  2013/798/BUSP dėl ribojamųjų priemonių Centrinės Afrikos Respublikai

Europos Sąjungos Tarybos 2013 m. gruodžio 17 d. Tarybos įgvendinimo reglamentas (ES) Nr. 1361/2013, kuriuo įgyvendinamas Reglamentas (ES) Nr. 267/2012 dėl ribojamųjų priemonių Iranui. Atnaujinti asmenų, kuriems taikomos ribojamosios priemonės, sąrašai.

Europos Sąjungos Tarybos 2013 m. gruodžio 13 d. Tarybos sprendimas 2013/760/BUSP, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas 2013/255/BUSP dėl ribojamųjų priemonių Sirijai, ir reglamentas (ES) 1332/2013 2013 m. gruodžio 13 d. kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 36/2012  dėl ribojamųjų priemonių, atsižvelgiant į padėtį Sirijoje

Europos Sąjungos Tarybos 2013 m. lapkričio 26 d. sprendimas 2013/685/BUSP, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas 2010/413/BUSP dėl ribojamųjų priemonių Iranui ir Tarybos įgvendinimo reglamentas (ES) Nr. 1203/2013, kuriuo įgyvendinamas Reglamentas (ES) Nr. 267/2012 dėl ribojamųjų priemonių Iranui. Atnaujinti asmenų, kuriems taikomos ribojamosios priemonės, sąrašai.

Europos Sąjungos Tarybos 2013 m. lapkričio 15 d. sprendimas 2013/661/BUSP, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas 2010/413/BUSP dėl ribojamųjų priemonių Iranui ir Tarybos įgvendinimo reglamentas (ES) Nr. 1154/2013, kuriuo įgyvendinamas Reglamentas (ES) Nr. 267/2012 dėl ribojamųjų priemonių Iranui. Atnaujinti asmenų, kuriems taikomos ribojamosios priemonės, sąrašai.

Europos Sąjungos Tarybos 2013 m. lapkričio 15 d. sprendimas 2013/659/BUSP, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas 2010/231/BUSP dėl ribojamųjų priemonių Somaliui ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1153/2013, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 147/2003 dėl tam tikrų ribojančių priemonių Somaliui. Įvestos papildomos išimtys iš ginklų embargo Somaliui.

Europos Sąjungos Tarybos 2013 m. spalio 29 d. sprendimu ir įgyvendinimo reglamentu iki 2014 m. spalio 31 d. pratęstas ribojamųjų priemonių taikymas Baltarusijai. Teisės aktais atnaujinti sąrašai asmenų ir subjektų, kuriems taikomos ribojamosios priemonės.

2013 m. spalio 21 d. priimtas Tarybos sprendimas Nr. 2013/515/BUSP, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas 2010/638/BUSP dėl ribojamųjų priemonių Gvinėjos Respublikai. Šiuo sprendimu ribojamųjų priemonių Gvinėjos Respublikai taikymas pratęstas iki 2014 m. spalio 27 d.

2013 m.  spalio 10 d. priimti Tarybos sprendimas 2013/497/BUSP, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas 2010/413/BUSP dėl ribojamųjų priemonių Iranui ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 971/2013, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) 267/2012 dėl ribojamųjų priemonių Iranui.

2013 m. rugsėjo 27 d. priimtas Tarybos sprendimas 2013/477/BUSP, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas 2010/573/BUSP dėl ribojamųjų priemonių, taikomų Moldovos Respublikos Padnestrės regiono vadovybei. Remiantis ribojamųjų priemonių peržiūros rezultatais, sprendimu pratęstas ribojamųjų priemonių taikymas iki 2014 m. rugsėjo 30 d.

2013 m. rugsėjo 23 d. priimtas Tarybos įgyvendinimo sprendimas 2013/469/BUSP, kuriuo įgyvendinamas Sprendimas 2011/101/BUSP dėl ribojamųjų priemonių Zimbabvei ir Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 915/2013, kuriuo iš dalies keičiamas Tarybos Reglamentas (EB) Nr. 314/2004 dėl tam tikrų ribojančių priemonių Zimbabvei. Teisės aktais iš subjektų, kuriems taikomos ribojamosios priemonės, sąrašų išbrauktas vienas subjektas.

Būtina žinoti atliekant tarptautinius pavedimus su Irano subjektais:

  • Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. rugsėjo 7 d. nutarimas Nr. 1047 „Dėl prašymų suteikti išankstinius leidimus atlikti tarptautinius mokėjimo pavedimus su Irano asmenimis, subjektais ir organizacijomis nagrinėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“

 

Twitter srautas

Sekite naujienas