Artimiausi renginiai

ministras.png

Užsienio reikalų ministras

Linas Linkevičius

Ministro darbotvarkė cv Twitter

Baltijos Jūros Valstybių Taryba (BJVT)

Sukurta 2014.01.23 / Atnaujinta: 2014.02.12 15:33

Baltijos Jūros Valstybių Taryba (BJVT) buvo įsteigta 1992 m. Kopenhagoje kaip neformalus regioninis politinis forumas, kurio pagrindinis tikslas - skatinti integracinius procesus ir užmegzti glaudesnius ryšius regione. Šiandien BJVT veikla aprėpia visas tarpvyriausybinio bendradarbiavimo Baltijos jūros regione sritis, išskyrus karinę gynybą. Nuo jos įsteigimo BJVT daug prisidėjo vystant Baltijos jūros regiono valstybių daugiašalį bendradarbiavimą.

 • BJVT narės yra 11 valstybių: Danija, Estija, Islandija, Latvija, Lenkija, Lietuva, Norvegija, Rusija, Suomija, Švedija, Vokietija.
 • Stebėtojo statusą turi: Baltarusija, Prancūzija, Italija, Nyderlandai, Rumunija, Slovakija, Ispanija, JAV, Jungtinė Karalystė, Ukraina.

Aukščiausias BJVT organas yra Taryba, kurią sudaro valstybių narių užsienio reikalų ministrai ir Europos Komisijos/EIVT atstovas. Užsienio reikalų ministrų susitikimai rengiami kas antri metai. Taip pat kas antri metai rengiami valstybių vyriausybių vadovų susitikimai. Tarybai rotacijos principu po vienerius metus (nuo liepos 1 d. iki birželio 30 d.) pirmininkauja viena iš valstybių-narių. Iki 2014 m. birželio 30 d. Tarybai pirmininkauja Suomija, po jos pirmininkavimą perims Estija. Lietuva jau yra pirmininkavusi BJVT 1998-1999 ir 2009-2010 metais.

Pirmininkaujančios valstybės užsienio reikalų ministras yra atsakingas už Tarybos veiklos koordinavimą. Jam padeda Vyresniųjų pareigūnų komitetas, kurio pirmininką deleguoja BJVT pirmininkaujanti valstybė.

Vyresniųjų pareigūnų komitetą sudaro BJVT valstybių narių užsienio reikalų ministerijų deleguoti pareigūnai ir Europos Komisijos /EIVT atstovas. Tarp užsienio reikalų ministrų posėdžių Vyresniųjų pareigūnų komitetas dirba kaip pagrindinis diskusijų ir sprendimų priėmimo forumas.

Po BJVT „skėčiu“ veikia:

 1. Branduolinės bei radiacinės saugos ekspertų grupė (EGNRS),
 2. Jūrų politikos ekspertų grupė (EGMP)
 3. Bendradarbiavimo energetikos srityje vyresniųjų energetikos pareigūnų grupė (GSEO-BASREC),
 4. Darbo grupė kovai su prekyba žmonėmis (TF-THB),
 5. Bendradarbiavimo dėl pagalbos rizikos grupių vaikams ekspertų grupė (EGCC),
 6. Bendradarbiavimo jaunimo klausimais ekspertų grupė (EGYA),
 7. Vyresniųjų pareigūnų grupė Baltic 21 (BALTIC 21-SOG) darnaus vystymosi klausimams,
 8. Grupė kovai su organizuotu nusikalstamumu (TF-OC) - jai vadovauja valstybių vyriausybių vadovai,
 9. Ekspertų grupė sienų kirtimo ir muitinės klausimais (EGCB),
 10. Baltijos jūros bendradarbiavimo paveldo priežiūrai grupė (BSMGHC),
 11. Ars Baltica organizacinis komitetas (ABOC), skirtas kultūriniam bendradarbiavimui,
 12. Verslo patariamoji taryba (BAC),
 13. Eurofakultetas Pskove

BJVT taip pat glaudžiai bendradarbiauja su kitomis regioninėmis organizacijomis, vadinamosiomis „strateginėmis partnerėmis“. Tai:

 1. Baltijos jūros parlamentų konferencija (BSPC),
 2. Baltijos salų tinklas (B7),
 3. Baltijos jūros valstybių tarp-regioninis bendradarbiavimas (BSSSC),
 4. Baltijos miestų sąjunga (UBC),
 5. Baltijos plėtros forumu (BDF),
 6. Baltijos jūros prekybos rūmų asociacija (BCCA),
 7. Baltijos jūros forumas – Pro Baltica,
 8. Baltijos jūros nevyriausybinių organizacijų forumas,
 9. Baltijos jūros profesinių sąjungų tinklas (BASTUN),
 10. Helsinkio Komisija (HELCOM),
 11. Vizijos ir strategijos aplink Baltijos jūrą erdviniam planavimui (VASAB).

1996 m. Visbyje (Švedija) įvyko pirmasis Baltijos jūros valstybių vyriausybių vadovų susitikimas. Nuo tada vyriausybių vadovų susitikimai tradiciškai rengiami kas dveji metai. Šių susitikimų metu priimti dokumentai nustato BJVT šalių narių bendradarbiavimo politines gaires. 7-asis BJVT ministrų pirmininkų susitikimas įvykęs 2008 m. Rygoje apibrėžė ilgalaikes BJVT projektinės veiklos sritis. Tai - aplinkosauga, ekonominė plėtra, energetika, švietimas ir mokslas bei viešasis saugumas ir žmogiškasis matmuo. 8-asis BJVT ministrų pirmininkų susitikimas įvykęs 2010 m. Vilniuje priėmė Vilniaus deklaraciją „Baltijos jūros regiono vizija iki 2020 m.“, kurioje numatomos regiono artimiausio dešimtmečio vystymo gairės.

Periodiškai rengiami BJVT valstybių narių šakinių ministrų susitikimai – aplinkos apsaugos, ekonomikos, energetikos, finansų, vidaus reikalų, darbo, informacinių technologijų, kultūros, prekybos ir pramonės, socialinės apsaugos, sveikatos, transporto, švietimo, vaikų ir jaunimo reikalų, teisingumo, žemės ūkio. Vyksta sienos apsaugos, civilinės saugos, mokesčių administravimo, generalinių prokurorų susitikimai generalinių direktorių lygmenyje.

1998 m. Stokholme buvo įkurtas BJVT nuolatinis sekretoriatas, kuris padeda pirmininkaujančiai valstybei, BJVT darbo grupėms ir struktūroms organizaciniais ir techniniais klausimais, užtikrina BJVT veiklos tęstinumą keičiantis pirmininkaujančiai valstybei, teikia techninę paramą BJVT padalinių ir jos strateginių partnerių vykdomų projektų įgyvendinimui ir yra atsakingas už regioninio bendradarbiavimo duomenų bazę.

BJVT sekretoriato interneto svetainė: www.cbss.org

 

Twitter srautas

Sekite naujienas