Artimiausi renginiai

ministras.png

Užsienio reikalų ministras

Linas Linkevičius

Ministro darbotvarkė cv Twitter

Baltijos šalių ir Beniliukso valstybių vyriausybių bendradarbiavimas

Sukurta 2014.01.23 / Atnaujinta: 2014.02.12 15:37

Bendru Beniliukso vardu vadinamos trys Vakarų Europos valstybės – Belgija, Nyderlandai ir Liuksemburgas.

Belgija, Nyderlandai ir Liuksemburgas yra įkūrusios Beniliukso Sąjungą. 1960 m. šios šalys įkūrė ekonominę sąjungą, kurios svarbiausi tikslai – laisvas asmenų, prekių, paslaugų ir kapitalo judėjimas; ekonominės, finansinės ir socialinės politikų koordinavimas tarp šalių bei bendra prekybos politika su trečiosiomis šalimis. Beniliukso šalys toliau gilina integraciją. 2008 m. birželio mėnesį pasirašyta nauja Beniliukso sutartis, išskirianti tris svarbiausius bendradarbiavimo lygmenis – vidaus rinka ir ekonominė sąjunga, tvarus vystymasis, teisingumas ir vidaus reikalai (Daugiau informacijos apie Beniliukso Sąjungą rasite čia).

2006 m. Belgijos iniciatyva pradėtas intensyvesnis tarpvyriausybinis bendradarbiavimas tarp Baltijos šalių (Lietuvos, Latvijos, Estijos) ir Beniliukso valstybių. Bendradarbiavimo formatą didele dalimi lėmė panašus dalyvaujančių valstybių dydis ir iš dalies sutampantys interesai Europos Sąjungoje, ypač Europos Sąjungos instituciniais ir išorinių santykių klausimais. Šalys nutarė, kad trijų Beniliukso valstybių ir trijų Baltijos šalių formatu vyks kasmetiniai užsienio reikalų ministrų susitikimai, o esant reikalui – ir ministrų pirmininkų susitikimai. Kasmet rengiami Baltijos ir Beniliukso Užsienio reikalų ministerijų Politikos direktorių konsultacijos. Taip pat rengiami konsulinių pareigūnų susitikimai, kurių metu tariamasi aktyvesnio bendradarbiavimo konsulinės pagalbos srityje klausimai.

Vadinamasis „3+3“ Baltijos šalių ir Beniliukso valstybių per keletą metų įsitvirtino, kaip abejoms pusėms naudingas ir  įdomus bendradarbiavimo formatas. Surengta virš dešimties įvairaus lygio susitikimų, iš jų aštuoneri ministrų lygio susitikimai. Kaip taisyklė, susitikimai rengiami paeiliui Baltijos arba Beniliukso valstybėje.

  • 2007 m. kovo 8 d. Belgijoje įvyko pirmasis Beniliukso ir Baltijos šalių premjerų susitikimas;
  • 2007 m. spalio 2–3 d. Latvijoje įvyko pirmasis Beniliukso ir Baltijos šalių užsienio reikalų ministrų susitikimas;
  • 2013 m. spalio 9–10 d. Beniliukso ir Baltijos šalių užsienio reikalų ministrai susitiko Rygoje.

Baltijos šalių bendradarbiavimas su Beniliuksu taip pat vyksta tarpparlamentiniu lygmeniu tarp Baltijos Asamblėjos ir Beniliukso tarpparlamentinės konsultacinės tarybos. Glaudūs ryšiai buvo užmegzti 1994 m. pasirašius bendrą deklaraciją dėl parlamentinio bendradarbiavimo.

Twitter srautas

Sekite naujienas