Artimiausi renginiai

Baltijos Taryba

Sukurta 2014.01.23 / Atnaujinta: 2014.02.12 15:25

Baltijos šalių bendradarbiavimo istorija

1934 m. Ženevoje Lietuva, Latvija ir Estija pasirašė Santarvės ir bendradarbiavimo sutartį. 1990 m. gegužės 12 d. Taline buvo pasirašyta Lietuvos Respublikos, Latvijos Respublikos ir Estijos Respublikos vienybės ir bendradarbiavimo deklaracija, visa apimtimi atkūrusi Lietuvos, Latvijos ir Estijos bendradarbiavimą. Vadovaujantis 1934 metų, Lietuvos, Latvijos ir Estijos santarvės ir bendradarbiavimo sutartimi, 1990 metais buvo įsteigta Baltijos Taryba. Tęsiant Lietuvos, Latvijos ir Estijos užsienio reikalų ministrų konferencijų tradiciją buvo atkurtas Baltijos šalių vyriausybių bendradarbiavimas. Nuo 1994 m. birželio 13 d. jam suteikta šiandienė institucinė forma – Baltijos Ministrų Taryba.

Vyriausybių bendradarbiavimas

Baltijos Ministrų Taryba (BMT) yra Baltijos šalių vyriausybių bendradarbiavimo institucija. Ji buvo įkurta 1994 m. birželio 13 d. Taline, vadovaujantis susitarimu dėl Baltijos Ministrų Tarybos, pasirašytu 1993 m. lapkričio 28 d. Vilniuje. Baltijos šalims tapus ES ir NATO narėmis, BMT buvo reformuota ir labiau pritaikyta prie pasikeitusių sąlygų. BMT struktūra, atsižvelgiant į politinius interesus, sudaro galimybes organizuoti trišalį bendradarbiavimą. Ministrų pirmininkų taryba konsultuojasi dėl tarpvyriausybinio bendradarbiavimo, o Bendradarbiavimo taryba, kurią sudaro užsienio reikalų ministrai, koordinuoja Vyresniųjų pareigūnų komitetų veiklą. Vadovaudamiesi Taisyklėmis šie komitetai ekspertiniu lygiu bendradarbiauja penkiose pagrindinėse veiklos srityse. Prireikus Ministrų pirmininkų taryba gali steigti darbo grupes ir pavesti joms atlikti užduotis. BMT darbą organizuoja Sekretoriatas, kurį sudaro Lietuvos, Latvijos ir Estijos užsienio reikalų ministerijų pareigūnai, atsakingi už Baltijos šalių bendradarbiavimą. Sekretoriatas pirmininkaujančios šalies iniciatyva rengia Ministrų pirmininkų tarybos ir Bendradarbiavimo tarybos pasitarimus. Pirmininkavimas perimamas kiekvienų kalendorinių metų pradžioje. Pirmininkaujanti šalis vadovauja bendradarbiavimui visais lygiais.

Vyriausybių ir parlamentų bendradarbiavimas

Baltijos Asamblėja (BA) , įsteigta 1991 m. lapkričio 8 d. ir veikianti pagal 1993 m. spalio 31 d. įsigaliojusius Statutus, yra Lietuvos, Latvijos ir Estijos parlamentų bendradarbiavimo organizacija.

Baltijos Ministrų Tarybos ir Baltijos Asamblėjos bendradarbiavimą numato Lietuvos Respublikos, Latvijos Respublikos ir Estijos Respublikos susitarimas dėl Baltijos parlamentų ir vyriausybių bendradarbiavimo , pasirašytas Taline 1994 m. birželio 13 d. 2003 m. lapkričio 28 dieną Vilniuje buvo pasirašytas šį Susitarimą papildantis Protokolas, kuriame nustatyta Baltijos Tarybos rengimo tvarka.

Baltijos Taryba yra Baltijos Ministrų Tarybos ir Baltijos Asamblėjos kasmetinis bendras pasitarimas, kurį sudaro:

  • Baltijos Asamblėjos sesija,
  • Baltijos Asamblėjos Prezidiumo ir Baltijos Ministrų Tarybos Bendradarbiavimo tarybos posėdis,
  • Baltijos Ministrų Tarybos Bendradarbiavimo tarybos posėdis
  • Bendradarbiavimo Tarybos pirmininko ataskaita Baltijos Asamblėjos sesijai apie Baltijos šalių bendradarbiavimą per praėjusius metus, veiklą, susijusią su Baltijos Asamblėjos nutarimais, priimtais per ataskaitinius metus, ir tolesnio bendradarbiavimo planus.

2014 metais BA ir BMT pirmininkauja Estija, o 2015 metais pirmininkavimą perims Lietuva.

Informaciją apie Baltijos Asamblėją rasite: www.baltasam.org

 

Twitter srautas

Sekite naujienas